نویسنده = امید پورحیدری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه میان هزینه تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22108/far.2020.118237.1490

امید پورحیدری؛ علی کیانی چنده؛ مژگان باقری


2. بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/far.2017.103495.1062

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی


6. پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-46

امید پورحیدری؛ مهدی کوپایی حاجی