نویسنده = محمدعلی آقایی
تعداد مقالات: 5
1. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/far.2019.116290.1437

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی


4. بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت‌های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 19-40

محمدعلی آقایی؛ عادل آذر؛ علی اکبر جوان


5. بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 53-70

محمد علی آقایی؛ احمدرضا نظافت؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علی اکبر جوان