تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت
1. تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت

محمد امری اسرمی؛ محمدعلی آقایی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123513.1645

چکیده
  در این مطالعه، تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت‌ها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری استراتژی تجاری، مدل اصلاح‌شدۀ یوان و همکاران (2018) با پنج ...  بیشتر
ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات
2. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116290.1437

چکیده
  از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مورد توجه پژوهش‌گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت ...  بیشتر
اهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. اهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد علی آقایی؛ حسن حسنی؛ زینب اسدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21425

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص‎های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی ...  بیشتر
بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ حسن حسنی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 109-128

چکیده
  پژوهش‌های اخیر بیانگر این است که هزینه‌ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه‌ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه‌ها ...  بیشتر
بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت‌های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری
5. بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت‌های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

محمدعلی آقایی؛ عادل آذر؛ علی اکبر جوان

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 19-40

چکیده
    مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت­های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می­آورند. اعمال هر یک از این گزینه­ها با محدویت­ها و هزینه­هایی رو به روست. ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد علی آقایی؛ احمدرضا نظافت؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علی اکبر جوان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 53-70

چکیده
  موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی‌های خود را به ‌صورت موجودی‌های نقدی نگهداری می‌نمایند و این امر از دیرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل مؤثر بر میزان نگهداری این‌گونه داراییها، به خود ...  بیشتر