نویسنده = امید فرجی
تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان: شواهدی از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22108/far.2024.139031.2011

حامد عبدلی؛ امید فرجی


عوامل و ویژگی‌های مالی مؤثر بر تغییر حسابرس و واکنش بازار به آن: مرور نظام‌مند ادبیات با روش فراتحلیل

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 119-148

10.22108/far.2023.134505.1906

محمد استادجعفری؛ امید فرجی؛ میثم عربزاده؛ حسین جباری جعفرآبادی؛ حسن غنیمتی


قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 23-44

10.22108/far.2020.120404.1562

امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی


تخصص کمیته حسابرسی و مدیریت انتظارات

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-54

10.22108/far.2018.107590.1169

غلامرضا کرمی؛ امید فرجی؛ امین رحیم زاده