نویسنده = غلامحسین اسدی
تأثیر استراتژی کسب‌وکار و هوشیاری شرکت بر افشای ریسک: تحلیلی بر عدم اطمینان محیطی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 33-64

10.22108/far.2023.138881.1993

مژده درخشان؛ محمدحسین صفرزاده؛ غلامحسین اسدی؛ عباس راد


رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 45-62

10.22108/far.2020.120491.1567

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی


ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 101-116

10.22108/far.2019.116427.1443

حسن زلقی؛ محمد نوروزی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد کزازی