تأثیر انتقال اطلاعات بر اثرگذاری بازده غیرعادی بر راهبرد تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر انتقال اطلاعات بر اثرگذاری بازده غیرعادی بر راهبرد تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود بخشی نژاد

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.117364.1476

چکیده
  قابلیت اتکای اطلاعات و محتوای اطلاعات شرکت‌ها دو شاخص انتقال اطلاعات در سطح گزارشگری سالیانه است. این دو شاخص با کاهش تقارن اطلاعاتی هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد و از این طریق نقشی اساسی در کارایی بازار ...  بیشتر
ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات
2. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116290.1437

چکیده
  از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مورد توجه پژوهش‌گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت ...  بیشتر