تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی
1. تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی

مهدیه حیدری فراهانی؛ فرزاد غیور؛ غلامرضا منصورفر

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.119602.1534

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. بدین منظور از سه سویه رفتاری بیش اطمینانی، کوته‌بینی و خودشیفتگی ...  بیشتر
عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
2. عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مرتضی قاسم زاده

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.111021.1263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیین­کنندۀ تصمیمات ساختار سرمایه با رویکرد معادلات ساختاری است. ­جامعۀ آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ...  بیشتر
بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری در شرکت‌های موفق و ناموفق
3. بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری در شرکت‌های موفق و ناموفق

غلامرضا منصورفر؛ رضا ضیایی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 19-40

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی مقایسه‌ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن‌ها ...  بیشتر