کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری
نوع مالکیت، ارزش‌گذاری بیش از واقع و اقلام تعهدی اختیاری

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 117-152

10.22108/far.2023.133368.1878

محسن تنانی؛ رامین کریمی ارقینی


مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 101-122

حسین اعتمادی؛ منصور مومنی؛ حسن فرج‌زاده دهکردی


اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 89-104

سهراب اُستا؛ روح‌اله قیطاسی