کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی
1. کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با ارزش شرکت و تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر این رابطه صورت پذیرفته است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی، مبتنی بر رتبه دهکی شش ویژگی کیفی سود ...  بیشتر
*تاثیر عدم‌تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت سود و هزینه سهام عادی: بورس اوراق بهادار تهران
2. *تاثیر عدم‌تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت سود و هزینه سهام عادی: بورس اوراق بهادار تهران

عبدالکریم مقدم؛ محمد حلاج؛ احمد شریفی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 57-72

چکیده
  این مطالعه به دنبال بررسی این پرسش است که آیا کیفیت سود بر هزینه سرمایه از طریق عدم‌تقارن اطلاعاتی موثر است؟ به عبارتی انتظار می‌رود کیفیت سود به صورت غیر مستقیم، از طریق اثرگذاری برعدم‌تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف از گزارش‌های مالی 92 شرکت طی دوره‌های مالی 81 تا 90 استفاده شده است. توانایی مدیریت از طریق متد تحلیل پوششی داده‌ها ...  بیشتر
تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ناصر ایزدی نیا؛ احمد گوگردچیان؛ مژگان تنباکویی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 21-36

چکیده
  کیفیت سود، ویژگی بسیار مهم گزارشگری مالی است که بر تخصیص مناسب سرمایه اثر می‌گذارد. به دلیل این‌که سود داده مهمی در مدل‌های ارزیابی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است، شرکت‌هایی که کیفیت سود ضعیف‌تری ...  بیشتر
نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود
5. نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ منصور نخعی؛ محسن مطمئن

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 93-108

چکیده
    رسوایی‌های مالی اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان ...  بیشتر
مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟
6. مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

حسین اعتمادی؛ منصور مومنی؛ حسن فرج‌زاده دهکردی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 101-122

چکیده
    در این تحقیق، تاثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‏بینی و هموار بودن، بررسی می‏شود. به طور خاص، فرضیه فرصت‏طلبانه بودن مدیریت سود آزمون می‏شود که ...  بیشتر
کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی
7. کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی

محسن دستگیر؛ علی حسین حسین‌زاده؛ ولی خدادادی؛ سیدعلی واعظ

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
    سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر ...  بیشتر
رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود
8. رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 17-32

چکیده
    این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ‌ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می‌رود استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت‌پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت ...  بیشتر
بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی
9. بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی

محسن دستگیر؛ مجید رستگار پویانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
10. بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ زهره عارف‌منش؛ خلیل عباس موصلو

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 39-54

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
11. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-94

چکیده
    در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، ...  بیشتر
تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
12. تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی ابراهیمی کردلر؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمد جواد اعرابی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 95-110

چکیده
    در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالک ی ت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به ...  بیشتر
بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
13. بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ امیر محمدی؛ مهدی ناظمی اردکانی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 17-32

چکیده
  تحقیقات گذشته بیان می‌کنند که تخصص صنعت حسابرس می‌تواند باعث بهبود کیفیت حسابرسی گردد]5[. از این رو، تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1381 تا 1386، به منظور بررسی این ...  بیشتر