کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-18

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی


بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-54

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور


تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-36

ناصر ایزدی نیا؛ احمد گوگردچیان؛ مژگان تنباکویی


نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 93-108

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ منصور نخعی؛ محسن مطمئن


مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 101-122

حسین اعتمادی؛ منصور مومنی؛ حسن فرج‌زاده دهکردی


کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-16

محسن دستگیر؛ علی حسین حسین‌زاده؛ ولی خدادادی؛ سیدعلی واعظ


رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 17-32

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی


بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 77-94

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری


تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 95-110

علی ابراهیمی کردلر؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمد جواد اعرابی