بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر کیفیت سود مبتنی بر مرتبط بودن با ارزش و ضریب واکنش سود
بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر کیفیت سود مبتنی بر مرتبط بودن با ارزش و ضریب واکنش سود

مهدی مشکی میاوقی؛ رویا محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116342.1438

چکیده
  گزارش های حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است و محافظه کاری، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، می تواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری و مرتبط بودن آن با ارزش سهام اثرگذار باشد هدف اصلی پژوهش حاضر، ...  بیشتر
بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی
بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

احمد خدامی پور؛ رقیه پناهی گنهرانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.101188.1019

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه­کاری بر کارایی سرمایه­گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی است. همچنین‌، رابطۀ محافظه­کاری و شیوۀ­ تأمین مالی در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار بررسی می­شود. ...  بیشتر
مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

احمد خدامی‌پور؛ علی ترک‌زاده ماهانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 127-145

چکیده
    هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و همچنین مربوط بودن اطلاعات حسابداری است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. بدین منظور، نمونه­ای متشکل از 123 ...  بیشتر
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 77-94

چکیده
    در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، ...  بیشتر
رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه
رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 47-62

چکیده
    سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک‌‌هایی برای‌ نظارت‌ بر رویه‌های شرکت‌ها (شامل رویه‌های حسابداری) ...  بیشتر