تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا ملک حسینی؛ مهدی عربصالحی؛ داریوش فروغی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124780.1668

چکیده
  فرهنگ سازمانی نقطۀ شروعی برای حرکت و پویایی است. همچنین، بسیاری از متخصصان، فرهنگ سازمانی را اساسی‌ترین زمینۀ تغییر و تحول بنیادی در سازمان، در راستای اجرای برنامه‌های جدید می‌دانند. هدف از اجرای این ...  بیشتر
بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی
2. بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی

حسین جوکار؛ وحید دانشی؛ مهدی بهارمقدم

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-50

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.117392.1478

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. به منظور ...  بیشتر
بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ فاطمه مقیمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113927.1344

چکیده
  طبق ادبیات نوین حسابداری، نوآوری یکی از اجزای کلیدی برای عملکرد شرکت است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل مثبت (رشد) و منفی (چالش) نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...  بیشتر
رفتار ریسک‌پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی آتی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)
4. رفتار ریسک‌پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی آتی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

حمیده اثنی عشری؛ اعظم ولی زاده لاریجانی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.85018.0

چکیده
  چرخۀ عمر از مهم‌ترین عواملی است که ویژگی‌های رفتاری شرکت را تعیین می‌کند و بر ساختار منابع، قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن اثرگذار است. در این پژوهش، رفتار ریسک‌پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و رابطۀ این رفتار ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی؛ اصغر قربانی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 67-88

چکیده
    با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع‌ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص­های نوین و سنتی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها
6. بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها

روح‌اله رجبی؛ عزیزاله گنجی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 23-34

چکیده
    نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که برای تأمین منافع ذی نفعان شرکت‌ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت‌ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های ...  بیشتر