بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی
1. بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی

حسین جوکار؛ وحید دانشی؛ مهدی بهارمقدم

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-50

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.117392.1478

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. به منظور ...  بیشتر
بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ فاطمه مقیمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113927.1344

چکیده
  طبق ادبیات نوین حسابداری، نوآوری یکی از اجزای کلیدی برای عملکرد شرکت است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل مثبت (رشد) و منفی (چالش) نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...  بیشتر
رفتار ریسک‌پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی آتی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)
3. رفتار ریسک‌پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی آتی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

حمیده اثنی عشری؛ اعظم ولی زاده لاریجانی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.85018.0

چکیده
  چرخۀ عمر از مهم‌ترین عواملی است که ویژگی‌های رفتاری شرکت را تعیین می‌کند و بر ساختار منابع، قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن اثرگذار است. در این پژوهش، رفتار ریسک‌پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و رابطۀ این رفتار ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی؛ اصغر قربانی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 67-88

چکیده
    با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع‌ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص­های نوین و سنتی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها
5. بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها

روح‌اله رجبی؛ عزیزاله گنجی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 23-34

چکیده
    نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که برای تأمین منافع ذی نفعان شرکت‌ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت‌ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های ...  بیشتر