کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 23-34

روح‌اله رجبی؛ عزیزاله گنجی