اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی
1. اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی

ایرج ترابی؛ محسن دستگیر؛ غلامحسین کیانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120792.1573

چکیده
  قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت‌های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت‌های سزمایه گذاری متفاوت، ...  بیشتر
تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
2. تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی

عبدالله خانی؛ زیبا قجاوند

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 67-88

چکیده
    در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدحسین ستایش؛ مصطفی کاظم‌نژاد؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 55-74

چکیده
    در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای ...  بیشتر
تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی
4. تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

علی رحمانی؛ فرهاد فلاح‌نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 17-30

چکیده
    در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به ...  بیشتر