اثر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد
اثر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد

رضوان حجازی؛ ثریا ویسی حصار؛ علی فاطری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.115164.1391

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری ...  بیشتر
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 65-86

چکیده
    در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی ...  بیشتر