کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تأثیر معاملات برخط سهام بر عدم‌تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-112

10.22108/far.2016.20616

محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور؛ مرتضی موسوی نیا؛ فریبرز رنجی


رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 89-108

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار؛ مجتبی محمدپور


آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-20

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان


اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 145-158

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور