اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی
اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی

ایرج ترابی؛ محسن دستگیر؛ غلامحسین کیانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120792.1573

چکیده
  قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت‌های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت‌های سزمایه گذاری متفاوت، ...  بیشتر
نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود
نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود

سمیرا جودی؛ غلامرضا منصورفر

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118604.1499

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهی‌دهندگی و فریبند‌گی آن با لحاظ‌کردن نقش تعدیل‌گری کیفیت حسابرسی است. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی ...  بیشتر
تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ الهام اصغری زنوزی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.116803.1457

چکیده
  زمانی که رقابت شدیدتر می‌شود، قابلیت مقایسۀ هزینه‌های اختصاصی رقابت (استراتژی کسب‌وکار) افزایش می‌یابد؛ زیرا مدیران در فرمول‌بندی استراتژی‌های رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارش‌های مالی رقبای ...  بیشتر
بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی
بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

محمد امید اخگر*؛ فاطمه کرانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113440.1326

چکیده
  محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت‌ها ...  بیشتر
بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی
بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

احمد خدامی پور؛ رقیه پناهی گنهرانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.101188.1019

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه­کاری بر کارایی سرمایه­گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی است. همچنین‌، رابطۀ محافظه­کاری و شیوۀ­ تأمین مالی در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار بررسی می­شود. ...  بیشتر
تأثیر معاملات برخط سهام بر عدم‌تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
تأثیر معاملات برخط سهام بر عدم‌تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور؛ مرتضی موسوی نیا؛ فریبرز رنجی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20616

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ جامعۀ آماری پژوهش حاضر را، کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده ...  بیشتر
رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام
رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار؛ مجتبی محمدپور

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 89-108

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده‌های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال ـ شرکت ...  بیشتر
آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران
آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود، با اتکا بر رابطه بین سیاست‌های تقسیم سود با متغیرهای عدم‌ تقارن اطلاعاتی، وابستگی مالی خارجی و چرخه عمر شرکت است. همچنین، بررسی تأثیرگذاری سهامداران ...  بیشتر
بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ مجتبی عدیلی؛ سید جواد ابراهیمیان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
    در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی

عبدالله خانی؛ زیبا قجاوند

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 67-88

چکیده
    در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ منوچهر میرزایی

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 15-40

چکیده
    شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار ­ های مالی مطرح بوده است . علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسؤول تهیه صورت‌های مالی، همواره ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدحسین ستایش؛ مصطفی کاظم‌نژاد؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 55-74

چکیده
    در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای ...  بیشتر
اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام
اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 145-158

چکیده
    در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، ...  بیشتر
بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ نرگس رضاپور؛ حجت اله فرزانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 101-116

چکیده
    با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می ‌ تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت، ...  بیشتر