بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک
1. بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک

قدرت اله طالب نیا؛ محسن احمدی؛ مرتضی بیات

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 52-33

چکیده
  از آنجایی که کیفیت اقلام تعهدی با توجه به رویه‌ها و خط مشی‌های انتخابی شرکت، تغییر می‌کند؛ لذا امکان استفاده از آن در مدیریت سود وجود دارد و و می‌تواند منجر به افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد. پژوهش ...  بیشتر
بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف از گزارش‌های مالی 92 شرکت طی دوره‌های مالی 81 تا 90 استفاده شده است. توانایی مدیریت از طریق متد تحلیل پوششی داده‌ها ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی
3. بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی

مهشید شهرزادی؛ محسن دستگیر

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 17-32

چکیده
    بازده سهام توجه قابل ملاحظه‌ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش‌های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر ...  بیشتر
تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ هادی شیخی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 13-28

چکیده
    در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی ...  بیشتر
تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
5. تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی

عبدالله خانی؛ زیبا قجاوند

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 67-88

چکیده
    در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود
6. رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 17-32

چکیده
    این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ‌ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می‌رود استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت‌پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت ...  بیشتر
بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی
7. بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی

محسن دستگیر؛ مجید رستگار پویانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی ...  بیشتر
تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی
8. تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

علی رحمانی؛ فرهاد فلاح‌نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 17-30

چکیده
    در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به ...  بیشتر