کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-44

10.22108/far.2021.123311.1640

ارمین وجودی نوبخت؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ عباسعلی دریائی


رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 75-88

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ابراهیمی میمند؛ ملیحه مرادی


بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت‌های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 19-40

محمدعلی آقایی؛ عادل آذر؛ علی اکبر جوان


مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 101-122

حسین اعتمادی؛ منصور مومنی؛ حسن فرج‌زاده دهکردی


مدیریت سود به ‌منظور دستیابی به نقاط مبنا

دوره 3، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-18

سید حسین علوی طبری؛ آمنه باکری


بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-106

سهراب اُستا