اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری
1. اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری

سهراب اُستا؛ روح‌اله قیطاسی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 89-104

چکیده
    طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این ...  بیشتر
بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام
2. بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 39-54

چکیده
    مدیران شرکت­ها می­کوشند از طریق هموار سازی سود، نوسان­های سودآوری شرکت را کاهش دهند تا باعث افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و تامین انتظارات آن­ها شود. در مورد انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی ...  بیشتر
بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی
3. بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی

عبدالمهدی انصاری؛ حسین خواجوی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 33-50

چکیده
    در این پژوهش، ابتدا به اندازه­گیری میزان هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد و برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در ...  بیشتر
بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت
4. بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت

ایرج نوروش؛ حامد ذاکری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 51-62

چکیده
  این تحقیق به بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت می‌پردازد. برای آزمون هموارسازی سطح سود عملیاتی انتخاب شده است. آزمون با بهره گیری از رگرسیون چندگانه خطی برای شرکت‌های پذیرفته شده در ...  بیشتر
بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ زهره عارف‌منش؛ خلیل عباس موصلو

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 39-54

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی ...  بیشتر
بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ولی خدادادی؛ رضا جان‌جانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 77-96

چکیده
    این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می­کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت‌ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه­بندی ...  بیشتر