تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب
1. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مرضیه جوانمرد

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.105438.1125

چکیده
  درسال‌های اخیر، در ادبیات مالی، توجه زیادی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت‌ها، مقادیر با‌اهمیتی از وجه نقد را در ترازنامۀ خود گزارش می‌کنند. ...  بیشتر
ارزیابی مقایسه‌ای اثربخشی تکنیک‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. ارزیابی مقایسه‌ای اثربخشی تکنیک‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افسانه سروش یار؛ محمد اخلاقی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.21746

چکیده
  ریسک و بازده سهام همواره از مهم­ترین عوامل در اتخاذ تصمیمات مالی سرمایه­گذاران بوده است. از این رو پیش­بینی آنها برای سرمایه­گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت بسیار است. هدف پژوهش حاضر ...  بیشتر
مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده‌‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده‌‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد سیرانی؛ رضوان حجازی؛ ملیحه کشاورز

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 113-124

چکیده
    در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل: ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر ...  بیشتر
عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
4. عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ منیژه رامشه

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 125-142

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل‌ ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف،ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل ...  بیشتر