عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
1. عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مرتضی قاسم زاده

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.111021.1263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیین­کنندۀ تصمیمات ساختار سرمایه با رویکرد معادلات ساختاری است. ­جامعۀ آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ...  بیشتر
اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی
2. اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 49-66

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.104438.1096

چکیده
    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از میانگین 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394‌ بررسی شد. برای ...  بیشتر
تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم
3. تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 19-38

چکیده
  مدیران شرکت‎ها با در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر نحوه تأمین مالی باید ترکیب بهینه‎ای از منابع مالی داخلی و خارجی را جهت تأمین وجوه لازم برای  سرمایه‌گذاری در پروژه‎های سودآور به‌کارگیرند، ...  بیشتر
تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضوان حجازی؛ صابر خادمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری غربالگری تعداد 92 شرکت ...  بیشتر
تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی عربصالحی؛ *رزیتا مؤیدفر؛ سجاد کریمی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 47-70

چکیده
    سرمایه‏گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله‌هایی است که از دیرباز توجه متخصصان مدیریت مالی را به خود جلب کرده است . سرمایه‏گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‏گذاری، عوامل مختلفی را در نظر ...  بیشتر
بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی
6. بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 33-46

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ...  بیشتر
تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت
7. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

حسنعلی سینایی؛ محمد سلگی؛ کامران محمدی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 87-102

چکیده
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد بر رابطه­ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 ...  بیشتر
بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
8. بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

فرزاد کریمی؛ مهدی اشرفی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 79-92

چکیده
    تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، ...  بیشتر