کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 49-66

10.22108/far.2018.104438.1096

مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت


تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 19-38

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان


بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 33-46

عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان