کلیدواژه‌ها = مالکیت نهادی
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 16-1

یحیی حساس یگانه؛ کیوان شیخی؛ اسماعیل درگاهی؛ سید مهدی پارچینی پارچین


بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 123-140

فرشاد سبز علی پور؛ روح اله قیطاسی؛ سلمان رحمتی


بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-106

سهراب اُستا