کلیدواژه‌ها = تمرکز مالکیت
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 16-1

یحیی حساس یگانه؛ کیوان شیخی؛ اسماعیل درگاهی؛ سید مهدی پارچینی پارچین


بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 23-36

مهدی بهار مقدم؛ میثم امینی نیا


تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 103-122

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی