تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا تالانه؛ مهدی سجادی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21321

چکیده
  این مقاله، به بررسی ‌تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت‌های ...  بیشتر
آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS): مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS): مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ احمد شکرالهی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 17-44

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه‌گذاری در محدوده جریان‌های نقدی آزاد، می‌پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، ...  بیشتر
تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت
3. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

حسنعلی سینایی؛ محمد سلگی؛ کامران محمدی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 87-102

چکیده
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد بر رابطه­ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 ...  بیشتر