کلیدواژه‌ها = محتوای اطلاعاتی
تأثیر محافظه‌کاری در افشای ریسک بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم‌زمانی بازده سهام

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-56

10.22108/far.2021.121994.1609

رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده


بررسی محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری محافظه‌کارانه و غیرمحافظه‌کارانه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 103-114

یونس بادآور نهندی؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ مرتضی خانلاری