عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟
1. عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟

حمید حقیقت؛ سید محمد توسلی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 73-86

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. محافظه‌کاری منجر به ارتباط نا‌متقارن بین سود و بازده سهام می‌شود. شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی ...  بیشتر
شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها
2. شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 13-32

چکیده
    بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه‌ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه‌ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها ...  بیشتر