بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی
1. بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی

محمد رضا نیکبخت؛ مصطفی دلدار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21422

چکیده
  روش‌های‌ تحلیلی یعنی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نسبت‌ها و روندهای‌ عمده‌، شامل‌ مقایسه ارزش‌های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت‌های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به‌طور معقول در ...  بیشتر
عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟
2. عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟

حمید حقیقت؛ سید محمد توسلی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 73-86

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. محافظه‌کاری منجر به ارتباط نا‌متقارن بین سود و بازده سهام می‌شود. شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی ...  بیشتر
بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ حسن حسنی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 109-128

چکیده
  پژوهش‌های اخیر بیانگر این است که هزینه‌ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه‌ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه‌ها ...  بیشتر
شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها
4. شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 13-32

چکیده
    بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه‌ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه‌ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها ...  بیشتر