حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش
1. حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.124906.1672

چکیده
  مدل­های سنتی برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل جونز تعدیل شده رابطه­ای خطی را بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می­کنند. مطالعات اخیر نشان می­دهد که تغییرات فروش بر اقلام تعهدی اثر نامتقارن ...  بیشتر
تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با درنظر‌گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی
2. تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با درنظر‌گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ علی حسن زاده

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.107536.1166

چکیده
  جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت‌ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه‌کاری حسابداری، ...  بیشتر
عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟
3. عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟

حمید حقیقت؛ سید محمد توسلی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 73-86

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. محافظه‌کاری منجر به ارتباط نا‌متقارن بین سود و بازده سهام می‌شود. شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی ...  بیشتر
تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی
4. تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی

داریوش فروغی؛ زهرا نخبه فلاح

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 27-44

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و محافظه‌کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه‌ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت‌های ...  بیشتر
بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری در شرکت‌های موفق و ناموفق
5. بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری در شرکت‌های موفق و ناموفق

غلامرضا منصورفر؛ رضا ضیایی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 19-40

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی مقایسه‌ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن‌ها ...  بیشتر