کلیدواژه‌ها = محدودیت مالی
تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-92

10.22108/far.2022.133883.1892

شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر


نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 23-46

10.22108/far.2020.117865.1485

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان


شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22108/far.2016.20612

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان پور


تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 19-38

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان


تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 89-106

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ لیلا نگهبان