کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-48

10.22108/far.2024.139044.1995

منصور صادقی هسنیجه؛ کاظم شمس الدینی؛ علیرضا رحیمی


نقش متنوع‌سازی استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی در تبیین رابطه اجتناب مالیاتی با ریسک مالیاتی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 41-66

10.22108/far.2022.134297.1902

عبدالمجید قوت مند جزی؛ محمد عرب مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده بندری


قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 23-44

10.22108/far.2020.120404.1562

امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی