موضوعات = تخصصی
ارزیابی نقاط ضعف و راهکارهای بهبود بودجه‌ریزی شرکتی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22108/far.2023.137466.1964

سهراب استا؛ وحید حسن بیگی


تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22108/far.2023.137391.1960

سیدعلی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم


تاثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر احتمال تحریف صورت‌های مالی و محافظه‌کاری حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137522.1966

امین حاجیان نژاد؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محسن علوی زاده


پاسخگویی عمومی موسسات حسابرسی: واکاوی دیدگاه حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137394.1961

حمیده اثنی عشری؛ بهزاد بیگ پناه


نقش حسابداران در مدیریت منابع آب با تاکید بر تغییرات اقلیمی: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22108/far.2023.138876.1991

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


تأثیر الگوهای پرداخت سود سهام و نسبت قیمت به سود بر ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22108/far.2023.136641.1953

سعید یادگاری؛ مائده رنجبر زهرانی


تأثیر استراتژی کسب و کار و هوشیاری شرکت بر افشای ریسک: تحلیلی بر عدم اطمینان محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22108/far.2023.138881.1993

مژده درخشان؛ محمدحسین صفرزاده؛ غلامحسین اسدی؛ عباس راد


نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22108/far.2023.138417.1985

محمدحسین ستایش؛ مرضیه یوسفی نژاد


تدوین مدل ریسک پذیری حسابرس با هدف بهبود قضاوت حرفه ای حسابرس (رویکرد داده بنیاد چندوجهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22108/far.2023.138702.1988

شهرام شفیعی؛ عبدالرضا محسنی؛ مصطفی قاسمی


ارزیابی رابطه شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت‌های فعال بورسی: شواهدی از سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22108/far.2023.138946.1994

سمانه نورانی آزاد؛ عبدالرسول رحمانیان کوشککی


سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسوئی آن با حباب‌های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22108/far.2023.138880.1992

سهیلا لشگرآراء؛ ولی خدادادی؛ اسماعیل مظاهری؛ محمد آیتی مهر


بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار حسابداران: تئوری مبادله اجتماعی و تئوری شناخت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22108/far.2024.140298.2029

فهیمه ابراهیمی؛ امین رستمی


حسابرسی در عصر دیجیتال: کاربست روش‌های دلفی فازی و ماباک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22108/far.2024.140234.2028

احسان حمزه؛ منیژه رامشه


تأثیر توانایی مدیریت برافزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش نگرانی شغلی مدیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22108/far.2024.139824.2019

سید حسام وقفی؛ محمد رضا سبز علی پور؛ سید احسان حسینی؛ زینب نوربخش حسینی


تحلیل فاصله انتظارات استفاده‌ کنندگان اطلاعات گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 29-58

10.22108/far.2023.136404.1950

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی؛ محمدحسین قائمی؛ عباسعلی دریائی


رقابت در صنعت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 59-82

10.22108/far.2023.137828.1975

کرار فراس هادی مکصوصی؛ غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار


ارائه سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 59-84

10.22108/far.2023.135570.1930

امیررضا خانی ذلان؛ رضوان حجازی؛ محمد حسین رنجبر؛ حجت الله سالاری