بررسی ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا حیدری؛ الهام فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125918.1690

چکیده
  این مطالعه برای نخستین‌بار به بررسی تاثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک مازاد بازار در سطح صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 الی 1398 می‌پردازد؛ که شامل دوره‌های بحرانی ...  بیشتر
بررسی تاثیر عملکرد زیست‌محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تاثیر عملکرد زیست‌محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

محمد امید اخگر*؛ پیمان امینی؛ آزاده مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128585.1754

چکیده
  سرمایه گذاران و سهامداران دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به ریسک و بازده‌ی سهام شرکت ها برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین عملکرد زیست محیطی با تاثیر گذاری بر ریسک سقوط قیمت از جمله مهم‌ترین ...  بیشتر
تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزه گزارش تحریف‌آمیز سود در شرکت‌های تصاحب شونده
3. تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزه گزارش تحریف‌آمیز سود در شرکت‌های تصاحب شونده

محمد حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123825.1649

چکیده
  این پژوهش به مطالعه تأثیر راهبرد تصاحب بر گزارش تحریف‌آمیز سود از طریق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های تصاحب ‌شونده پرداخته است. در راستای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های ...  بیشتر
بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری
4. بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری

سید داود حسینی راد؛ مصطفی قاسمی؛ عدالرضا محسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128255.1745

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری است. روش پژوهش از نوع همبستگی است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری داده‌ها تجزیه و تحلیل ...  بیشتر
بررسی تاثیرپذیری مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل
5. بررسی تاثیرپذیری مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل

امید محمدی؛ ابراهیم گیوکی؛ محمدتقی کبیری؛ آذر مسلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.129357.1779

چکیده
  نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران و از ﻃﺮﻓﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ...  بیشتر
بررسی آزمون دقت پیش‌بینی تولید ‌ناخالص ‌داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه‌ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم‌زدایی‌شده
6. بررسی آزمون دقت پیش‌بینی تولید ‌ناخالص ‌داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه‌ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم‌زدایی‌شده

وحید بخردی نسب؛ احسان کمالی؛ خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125653.1685

چکیده
  ظهور نظریۀ نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش‌های حسابداری طی دهۀ اخیر سعی در تبیین و به‌کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی‌های اقتصادی دارد. نظریۀ حسابداری کلان پیشنهاد می‌کند اقتصاددانان ...  بیشتر
ارائۀ الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات
7. ارائۀ الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات

منصور بارزمان؛ محمدحسین ستایش

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125701.1686

چکیده
  مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها، همواره با چالش‌های زیادی از سوی مؤدیان روبه‌رو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش‌ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبۀ سود ...  بیشتر
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت
8. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت

وحید اسکو؛ محمد نوروزی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125333.1679

چکیده
  یکی از کانون‌های نگرانی در رسوایی‌ها و بحران‌های مالی دهه‌های اخیر، موضوع معاملات با اشخاص وابسته در کشورهای توسعه‌یافته است؛ اما این موضوع در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور به دلیل نقاط ...  بیشتر
تأثیر محافظه‌کاری در افشای ریسک بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم‌زمانی بازده سهام
9. تأثیر محافظه‌کاری در افشای ریسک بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم‌زمانی بازده سهام

رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 33-56

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.121994.1609

چکیده
  در شرکت‌های دارای افشای ریسک محافظه‌کارانه، برای افشای اخبار خوب مرتبط با ریسک، تأییدپذیری بیشتری لازم بوده و برای افشای اخبار بد ریسک، استاندارد پایین‌تری از تأییدپذیری لازم است. محافظه‌کاری در ...  بیشتر
تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
10. تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا ملک حسینی؛ مهدی عربصالحی؛ داریوش فروغی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124780.1668

چکیده
  فرهنگ سازمانی نقطۀ شروعی برای حرکت و پویایی است. همچنین، بسیاری از متخصصان، فرهنگ سازمانی را اساسی‌ترین زمینۀ تغییر و تحول بنیادی در سازمان، در راستای اجرای برنامه‌های جدید می‌دانند. هدف از اجرای این ...  بیشتر
تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود
11. تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود

ارمین وجودی نوبخت؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ عباسعلی دریائی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123311.1640

چکیده
  یکی از استراتژی‌های صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حساب‌هایِ مدیریت سود شده به حساب‌های پاک (بدون تحریف) یا حساب‌هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر توانایی حسابرسان ...  بیشتر
بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگی
12. بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگی

یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125092.1675

چکیده
  شرکت‌های خانوادگی به خاطر حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی خود در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی مشارکت می‌نمایند. با این وجود، آنها به خاطر منافع اقتصادی و تعارض نمایندگی بالا بین سهامداران جزء و عمده به ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
13. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نسیم شاه مرادی؛ زهره طباطبایی نسب

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125552.1683

چکیده
  مدیران در شرایط نااطمینانی اقتصادی و به دلیل پایین‌بودن سود شرکت‌ها، انگیزۀ بیشتری برای مدیریت سود دارند؛ ازاین‌رو، در این پژوهش، ارتباط بین نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود و ارزیابی تأثیر کیفیت ...  بیشتر
تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطة بین معاملات مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی
14. تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطة بین معاملات مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی

سمیه ظاهری عبده‌وند؛ عبدالکریم مقدم؛ علی تامرادی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123312.1641

چکیده
  معاملات مدیریتی، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته‌اند که شرکت‌ها با مدیران اصلی واحد تجاری یا خویشاوندان نزدیک به آنها انجام می‌دهند که تا کنون در ادبیات پژوهشی کمتر به آن توجه شده است. مدیران شرکت‌ها، ...  بیشتر
تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت
15. تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت

محمد امری اسرمی؛ محمدعلی آقایی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123513.1645

چکیده
  در این مطالعه، تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت‌ها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری استراتژی تجاری، مدل اصلاح‌شدۀ یوان و همکاران (2018) با پنج ...  بیشتر
تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
16. تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مرادی؛ حسین قضات؛ ایمان سوخکیان؛ سهراب حسین زاده

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120417.1563

چکیده
  فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مدیران شرکت‌ها در دنیای کسب‌وکار امروز، ناشی از افزایش رقابت در محیط‌های کسب‌وکار است. افراد معمولاً در اخذ تصمیم‌های مختلف خود ازقبیل سرمایه‌گذاری، واکنش دیگران را مدنظر ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
17. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120558.1570

چکیده
  سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مأموریت واحد حسابرسی داخلی را ارائۀ خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به‌منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر اساس این، در سال 1391، ...  بیشتر
تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی
18. تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی

حجت اله آتشی گلستانی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علی‌رضا مهرآذین

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.122233.1615

چکیده
  نظریۀ نمایندگی از دیدگاه اقتصادی، فردی عقلایی را نشان می‌دهد که هدفِ بیشترکردن منافع شخصی خود را دارد؛ بنابراین، به‌منظور کنترل رفتار فرصت‌طلبانۀ نماینده باید مدیران مستقل در هیئت‌مدیره منصوب شوند؛ ...  بیشتر
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی
19. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی

علی رحمانی؛ اعظم ولی زاده لاریجانی؛ راحله میرزایی بیرامی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123412.1642

چکیده
  رشد تجارت بین‌المللی، جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی سه دهۀ گذشته به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها منجر شده است. با توجه به پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری ...  بیشتر
بررسی تأثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت‌گذاری نادرست: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
20. بررسی تأثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت‌گذاری نادرست: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرضیه شجاعی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ علیرضا شیروانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.121201.1586

چکیده
  امروزه با ورود سرمایه‌گذاران ناگاه یا اختلال‌گر در بورس، معاملات اختلال‌زا نقش محوری در مالی رفتاری بازی می‌کند. این معاملات موجب انحراف قیمت دارایی از ارزش‌های بنیادی می‌شوند. همچنین، قیمت سهام ...  بیشتر
ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع
21. ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع

محمد حسنی؛ آزاده صالحی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120867.1577

چکیده
  مقالة حاضر آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و تلاش نظارتی حسابرسان را طبق انگیزة شهرت بر هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بررسی کرده است. در این پژوهش از عکس نسبت کارایی دارایی‌ها به‌عنوان شاخص ...  بیشتر
قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی
22. قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120404.1562

چکیده
  شرکت‌ها همواره به دنبال راهکارهایی برای پرداخت کمتر مالیات‌اند؛ اجتناب مالیاتی، یکی از این راهکارها است. افزایش قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با برجسته‌کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت‌های مختلف، ...  بیشتر
رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران
23. رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120491.1567

چکیده
  امروز پدیدۀ ادراک سرمایه‌گذاران از دورنمای اقتصادی شرکت‌ها در کانون توجه قرار گرفته است. این درحالیست که نقش سود خالص در تصمیمات سرمایه‌گذاران، همواره مدیران را به مدیریت سود ترغیب کرده است؛ به همین ...  بیشتر
حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش
24. حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.124906.1672

چکیده
  مدل­های سنتی برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل جونز تعدیل شده رابطه­ای خطی را بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می­کنند. مطالعات اخیر نشان می­دهد که تغییرات فروش بر اقلام تعهدی اثر نامتقارن ...  بیشتر
بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات
25. بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124385.1654

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین‌ منظور برای اندازه‌گیری عدم شفافیت اطلاعات ...  بیشتر