ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی بخش دولتی بر مبنای روش نظریه زمینه بنیان
ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی بخش دولتی بر مبنای روش نظریه زمینه بنیان

صدیقه عزیزی؛ حسین جوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125725.1688

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی ایران با استفاده از رویکرد گراندد تئوری ...  بیشتر
بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دو گانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه
بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دو گانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه

صدیقه مظاهری؛ خدیجه ابراهیمی کهریز سنگی؛ آرزو آقایی چادگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.129342.1777

چکیده
  رویکردهای پیش‌بینی قیمت سهام یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه‌گذاران است.. مومنتوم قیمت نشان می‌دهد عملکرد گذشته قیمت سهام عمکرد آتی را برای دوره‌های آتی 3 تا 12 ماه پیش‌بینی می‌کند. ولی مومنتوم بنیادی ...  بیشتر
بیش ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تاکید بر مالکیت دولتی
بیش ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تاکید بر مالکیت دولتی

داریوش فروغی؛ زهرا حیدری سورشجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.132070.1846

چکیده
  ارزشمندی سود به خاطر اطلاعاتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهد. اما مدیران با استفاده از اقلام غیرعادی، سود را دستکاری می‌نمایند تا به هدف مدنظر خود مانند حفظ قیمت سهام دست پیدا کنند. از انجاکه ...  بیشتر
تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی
تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی

نرگس حمیدیان؛ مهدی عرب صالحی؛ مجید تقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.132840.1863

چکیده
  اطلاعات صورت‌‌های مالی یکی از منابعی است که توسط حسابرسان برای ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. با این‌‌حال، ارقام صورت‌‌های مالی ممکن است عملکرد واحد تجاری را به طور کامل ...  بیشتر
بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری
بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری

سید داود حسینی راد؛ مصطفی قاسمی؛ عبدالرضا محسنی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128255.1745

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری است. روش پژوهش از نوع همبستگی است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری داده‌ها تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر
تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزۀ گزارش تحریفآمیز سود در شرکتهای تصاحبشونده
تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزۀ گزارش تحریفآمیز سود در شرکتهای تصاحبشونده

محمد حسنی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123825.1649

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر راهبرد تصاحب بر گزارش تحریف‌آمیز سود ازطریق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های تصاحب‌شونده مطالعه شده است. در راستای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های ...  بیشتر
بررسی آزمون دقت پیش‌بینی تولید ‌ناخالص ‌داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه‌ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم‌زدایی‌شده
بررسی آزمون دقت پیش‌بینی تولید ‌ناخالص ‌داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه‌ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم‌زدایی‌شده

وحید بخردی نسب؛ احسان کمالی؛ خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125653.1685

چکیده
  ظهور نظریۀ نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش‌های حسابداری طی دهۀ اخیر سعی در تبیین و به‌کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی‌های اقتصادی دارد. نظریۀ حسابداری کلان پیشنهاد می‌کند اقتصاددانان ...  بیشتر
بررسی تأثیرپذیری مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل
بررسی تأثیرپذیری مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل

امید محمدی؛ ابراهیم گیوکی؛ محمدتقی کبیری؛ آذر مسلمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 35-64

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.129357.1779

چکیده
  نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ...  بیشتر
ارزیابی کارایی بازار قراردادهای آتی سکه ایران
ارزیابی کارایی بازار قراردادهای آتی سکه ایران

لیلا ترکی؛ سعید فتحی؛ فرشید محمودی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 65-88

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128301.1750

چکیده
  با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال‌های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به‌خصوص کارایی شده‌اند؛ زیرا بازارها در صورتی به‌نحو مناسب ...  بیشتر
تحلیل سنجش کارایی با روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آن با نسبت‌های مالی
تحلیل سنجش کارایی با روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آن با نسبت‌های مالی

روزبه هدایت مظهری؛ مهدی خرم آبادی؛ سهیلا لشگرآراء

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.129532.1785

چکیده
  نسبت‌های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نشان می‌دهند. با وجود این، استفاده از روش‌های سنتی مبتنی بر نسبت‌های مالی به‌منظور سنجش و محاسبۀ کارایی به‌واسطۀ ...  بیشتر
ارائۀ مدلی برای تأثیر مکانیسم‌های ویژگی‌های شرکتی بر شاخص‌های نوآوری شرکت‌ها: اعتبارسنجی نظرسنجی دلفی
ارائۀ مدلی برای تأثیر مکانیسم‌های ویژگی‌های شرکتی بر شاخص‌های نوآوری شرکت‌ها: اعتبارسنجی نظرسنجی دلفی

فردین نظری؛ زاداله فتحی؛ حسین شفیعی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 111-128

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.131267.1823

چکیده
  فرآیند خلق ایدۀ نوآورانه و عرضه آن، نیازمند برنامه‌ریزی و توجه همه‌جانبه به تمام عوامل مؤثر است که بدون وجود الگویی مناسب محقق نمی‌شود؛ ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، ارائۀ الگویی برای تبیین ارتباط ویژگی‌های ...  بیشتر
بررسی میزان توجه حسابرسان به پرچم‌های قرمز در گزارشگری مالی: تأکید بر سرمایه‌گذاری غیرعادی در نیروی کار
بررسی میزان توجه حسابرسان به پرچم‌های قرمز در گزارشگری مالی: تأکید بر سرمایه‌گذاری غیرعادی در نیروی کار

موسی بزرگ اصل؛ سهراب استا؛ هادی شیخی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.129791.1792

چکیده
  حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی‌اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح‌تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت‌های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می‌کند آیا تصمیمات استخدام ...  بیشتر
ارائۀ الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات
ارائۀ الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات

منصور بارزمان؛ محمدحسین ستایش

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125701.1686

چکیده
  مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها، همواره با چالش‌های زیادی از سوی مؤدیان روبه‌رو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش‌ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبۀ سود ...  بیشتر
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت

وحید اسکو؛ محمد نوروزی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125333.1679

چکیده
  یکی از کانون‌های نگرانی در رسوایی‌ها و بحران‌های مالی دهه‌های اخیر، موضوع معاملات با اشخاص وابسته در کشورهای توسعه‌یافته است؛ اما این موضوع در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور به دلیل نقاط ...  بیشتر
بررسی ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا حیدری؛ الهام فرزانگان

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 57-77

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125918.1690

چکیده
  پژوهش حاضر برای نخستین‌بار ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک مازاد بازار را در سطح صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده‌های روزاﻧﺔ 105 شرکت در قالب 21 صنعت در سال‌های ...  بیشتر
تأثیر محافظه‌کاری در افشای ریسک بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم‌زمانی بازده سهام
تأثیر محافظه‌کاری در افشای ریسک بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم‌زمانی بازده سهام

رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 33-56

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.121994.1609

چکیده
  در شرکت‌های دارای افشای ریسک محافظه‌کارانه، برای افشای اخبار خوب مرتبط با ریسک، تأییدپذیری بیشتری لازم بوده و برای افشای اخبار بد ریسک، استاندارد پایین‌تری از تأییدپذیری لازم است. محافظه‌کاری در ...  بیشتر
تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا ملک حسینی؛ مهدی عربصالحی؛ داریوش فروغی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124780.1668

چکیده
  فرهنگ سازمانی نقطۀ شروعی برای حرکت و پویایی است. همچنین، بسیاری از متخصصان، فرهنگ سازمانی را اساسی‌ترین زمینۀ تغییر و تحول بنیادی در سازمان، در راستای اجرای برنامه‌های جدید می‌دانند. هدف از اجرای این ...  بیشتر
بررسی تأثیر عملکرد زیست‌محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر عملکرد زیست‌محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

محمد امید اخگر*؛ پیمان امینی؛ آزاده مرادی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128585.1754

چکیده
  ازجمله مخاطرات پیش روی سرمایه‌گذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است و با توجه به اینکه امروزه، سازمان‌ها با الزامات گریزناپذیر برای مواجهه با چالش حفاظت محیط زیست روبه‌رو هستند، ...  بیشتر
تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود
تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود

ارمین وجودی نوبخت؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ عباسعلی دریائی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123311.1640

چکیده
  یکی از استراتژی‌های صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حساب‌هایِ مدیریت سود شده به حساب‌های پاک (بدون تحریف) یا حساب‌هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر توانایی حسابرسان ...  بیشتر
بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگی
بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگی

یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125092.1675

چکیده
  شرکت‌های خانوادگی به خاطر حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی خود در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی مشارکت می‌نمایند. با این وجود، آنها به خاطر منافع اقتصادی و تعارض نمایندگی بالا بین سهامداران جزء و عمده به ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نسیم شاه مرادی؛ زهره طباطبایی نسب

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125552.1683

چکیده
  مدیران در شرایط نااطمینانی اقتصادی و به دلیل پایین‌بودن سود شرکت‌ها، انگیزۀ بیشتری برای مدیریت سود دارند؛ ازاین‌رو، در این پژوهش، ارتباط بین نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود و ارزیابی تأثیر کیفیت ...  بیشتر
تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطة بین معاملات مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی
تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطة بین معاملات مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی

سمیه ظاهری عبده‌وند؛ عبدالکریم مقدم؛ علی تامرادی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123312.1641

چکیده
  معاملات مدیریتی، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته‌اند که شرکت‌ها با مدیران اصلی واحد تجاری یا خویشاوندان نزدیک به آنها انجام می‌دهند که تا کنون در ادبیات پژوهشی کمتر به آن توجه شده است. مدیران شرکت‌ها، ...  بیشتر
تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت
تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت

محمد امری اسرمی؛ محمدعلی آقایی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123513.1645

چکیده
  در این مطالعه، تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت‌ها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری استراتژی تجاری، مدل اصلاح‌شدۀ یوان و همکاران (2018) با پنج ...  بیشتر
تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مرادی؛ حسین قضات؛ ایمان سوخکیان؛ سهراب حسین زاده

دوره 12، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120417.1563

چکیده
  فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مدیران شرکت‌ها در دنیای کسب‌وکار امروز، ناشی از افزایش رقابت در محیط‌های کسب‌وکار است. افراد معمولاً در اخذ تصمیم‌های مختلف خود ازقبیل سرمایه‌گذاری، واکنش دیگران را مدنظر ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی

دوره 12، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120558.1570

چکیده
  سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مأموریت واحد حسابرسی داخلی را ارائۀ خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به‌منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر اساس این، در سال 1391، ...  بیشتر