بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات
1. بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124385.1654

چکیده
  در عصری که شرکت‌ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند، شناسایی عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند ذی‌نفعان سازمان‌ها را در امر برنامه‌ریزی ...  بیشتر
بررسی تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست : شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست : شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرضیه شجاعی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ علیرضا شیروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.121201.1586

چکیده
  امروزه با ورود سرمایه گذاران ناگاه یا اختلال گر در بورس ،معاملات اختلال زا نقش محوری در ادبیات مالیه رفتاری بازی می کند. این معاملات موجب انحراف قیمت دارایی از ارزش های بنیادی می شوند. همچنین قیمت سهام ...  بیشتر
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی
3. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی

علی رحمانی؛ اعظم ولی زاده لاریجانی؛ راحله میرزایی بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123412.1642

چکیده
  رشد تجارت بین‌المللی، جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی سه دهه گذشته، منجر به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. باتوجه به پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری ...  بیشتر
تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مرادی؛ حسین قضات؛ ایمان سوخکیان؛ سهراب حسین زاده

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120417.1563

چکیده
  فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مدیران شرکت‌ها در دنیای کسب‌وکار امروز، ناشی از افزایش رقابت در محیط‌های کسب‌وکار است. افراد معمولاً در اخذ تصمیم‌های مختلف خود ازقبیل سرمایه‌گذاری، واکنش دیگران را مدنظر ...  بیشتر
تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی
5. تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی

حجت اله آتشی گلستانی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علی‌رضا مهرآذین

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.122233.1615

چکیده
  نظریۀ نمایندگی از دیدگاه اقتصادی، فردی عقلایی را نشان می‌دهد که هدفِ بیشترکردن منافع شخصی خود را دارد؛ بنابراین، به‌منظور کنترل رفتار فرصت‌طلبانۀ نماینده باید مدیران مستقل در هیئت‌مدیره منصوب شوند؛ ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120558.1570

چکیده
  سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مأموریت واحد حسابرسی داخلی را ارائۀ خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به‌منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر اساس این، در سال 1391، ...  بیشتر
ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع
7. ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع

محمد حسنی؛ آزاده صالحی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120867.1577

چکیده
  مقالة حاضر آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و تلاش نظارتی حسابرسان را طبق انگیزة شهرت بر هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بررسی کرده است. در این پژوهش از عکس نسبت کارایی دارایی‌ها به‌عنوان شاخص ...  بیشتر
رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران
8. رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120491.1567

چکیده
  امروز پدیدۀ ادراک سرمایه‌گذاران از دورنمای اقتصادی شرکت‌ها در کانون توجه قرار گرفته است. این درحالیست که نقش سود خالص در تصمیمات سرمایه‌گذاران، همواره مدیران را به مدیریت سود ترغیب کرده است؛ به همین ...  بیشتر
قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی
9. قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120404.1562

چکیده
  شرکت‌ها همواره به دنبال راهکارهایی برای پرداخت کمتر مالیات‌اند؛ اجتناب مالیاتی، یکی از این راهکارها است. افزایش قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با برجسته‌کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت‌های مختلف، ...  بیشتر
تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات
10. تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات

هاشم کاویانی فرد؛ شکراله خواجوی؛ فریبرز عوض زاده فتح

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.119363.1524

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیر‌عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، ...  بیشتر
بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
11. بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

رضا جامعی؛ زهره کولی وند؛ نیلوفر محمدی کلاره

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.119476.1529

چکیده
  حسابرسی سبب اعتباربخشیدن به گزارشگری مالی می‌شود و درمقابل، به حسابرسان حق‌الزحمه‌ای پرداخت می‌شود. زیربنای بررسی‌های حسابرسان و ارزیابی قابلیت اتکای گزارش‌های مالی ازطریق کنترل داخلی صورت می‌گیرد. ...  بیشتر
نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی
12. نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.117865.1485

چکیده
  در این پژوهش، برای نخستین‌بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه‌گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، عدم انعطاف‌پذیری ...  بیشتر
اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی
13. اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی

ایرج ترابی؛ محسن دستگیر؛ غلامحسین کیانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120792.1573

چکیده
  قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت‌های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت‌های سزمایه گذاری متفاوت، ...  بیشتر
بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطۀ میان هزینۀ تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکت
14. بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطۀ میان هزینۀ تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکت

امید پورحیدری؛ علی کیانی چنده؛ مژگان باقری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 115-130

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118237.1490

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر رابطۀ میان هزینۀ تحقیق و توسعه و رشد شرکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بحث و بررسی شد؛ بدین صورت که محقق پس از طرح مبانی نظری و ...  بیشتر
بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تأکید بر اجتناب مالیاتی ) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (
15. بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تأکید بر اجتناب مالیاتی ) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (

علی طلائی زاده؛ ایرج نوروش؛ عطاالله محمدی ملقرانی؛ جلیل سحابی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.117475.1481

چکیده
    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش‌روی نظام مالیاتی، موضوع ارتقای فرهنگ مالیاتی است. در نظام مالیاتی کشور ما، ایران، فرهنگ پرداخت مالیات به‌طورداوطلبانه براساس خوداظهاری پایین است؛ زیرا سیستم مالیاتی، ...  بیشتر
نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود
16. نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود

سمیرا جودی؛ غلامرضا منصورفر

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118604.1499

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهی‌دهندگی و فریبند‌گی آن با لحاظ‌کردن نقش تعدیل‌گری کیفیت حسابرسی است. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی ...  بیشتر
تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی
17. تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی

مهدی خرم آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ فرخ برزیده؛ جمشید صالحی صدقیانی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120904.1579

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا ...  بیشتر
چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها
18. چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 103-124

چکیده
  در سال‌های گذشته، مسئولیت‌پذیری اجتماعی اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده است و بهره‌وران به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده‌اند؛ درنتیجه شرکت‌ها باید شاخص‌های مختلف مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را افشا ...  بیشتر
تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
19. تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ الهام اصغری زنوزی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.116803.1457

چکیده
  زمانی که رقابت شدیدتر می‌شود، قابلیت مقایسۀ هزینه‌های اختصاصی رقابت (استراتژی کسب‌وکار) افزایش می‌یابد؛ زیرا مدیران در فرمول‌بندی استراتژی‌های رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارش‌های مالی رقبای ...  بیشتر
تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته
20. تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته

توحید کاظمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118787.1509

چکیده
  مدیریت سود پدیده‌ای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیل‌پذیر است. از منظر حقوقی، مسئلۀ نمایندگی در قالب مسئلۀ اصیل – نماینده مطرح می‌شود که وجه‌اشتراک حسابداری ...  بیشتر
الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی
21. الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی

یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.115572.1417

چکیده
  مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، به توزیع بهتر درآمد و ثروت کمک می‌کند. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی به‌دلیل ...  بیشتر
تأثیر استراتژی شرکت، هزینه‌های سیاسی و قدرت مدیریت بر به‌موقع بودن گزارشگری مالی
22. تأثیر استراتژی شرکت، هزینه‌های سیاسی و قدرت مدیریت بر به‌موقع بودن گزارشگری مالی

جواد نیک کار؛ اسلام محمدی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 87-110

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120266.1558

چکیده
  به‌موقع بودن گزارشگری مالی، یکی از مهم‌ترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها و مربوط به سرعت گزارشگری مالی است. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر استراتژی شرکت، هزینه‌های سیاسی و قدرت مدیریت بر ...  بیشتر
بررسی رابطة بین استراتژی کسب‌وکار و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش تعدیلی تخصص مالی اعضای کمیتة حسابرسی
23. بررسی رابطة بین استراتژی کسب‌وکار و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش تعدیلی تخصص مالی اعضای کمیتة حسابرسی

محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد؛ مصطفی قناد

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120013.1546

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیتة حسابرسی در رابطة میان استراتژی کسب‌وکار و اجتناب مالیاتی شرکت بررسی می‌شود. به‌منظور ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت‌ها (تهاجمی یا تدافعی) از سیستم امتیازدهی ...  بیشتر
تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی
24. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116207.1434

چکیده
  با توجه به محیط به شدت رقابتی پیرامون شرکت ها، اگر شرکتی در موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تأمین نماید، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبه رو شود. شرکت ها عموماً از دو جنبه نگران شرایط تأمین مالی خود ...  بیشتر
بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی
25. بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

محمد امید اخگر*؛ فاطمه کرانی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113440.1326

چکیده
  محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت‌ها ...  بیشتر