موضوعات = تخصصی
حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 63-82

10.22108/far.2020.124906.1672

وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست


بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 83-104

10.22108/far.2021.124385.1654

محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار


نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 23-46

10.22108/far.2020.117865.1485

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان


تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 47-70

10.22108/far.2020.119363.1524

هاشم کاویانی فرد؛ شکراله خواجوی؛ فریبرز عوض زاده فتح


چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-124

مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده


تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 39-60

10.22108/far.2019.116207.1434

محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی


ارتباط ارزشی افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-22

10.22108/far.2019.110363.1242

ماندانا طاهری؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی


ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 101-116

10.22108/far.2019.116427.1443

حسن زلقی؛ محمد نوروزی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد کزازی