موضوعات = تخصصی
مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 21-42

10.22108/far.2019.112553.1301

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده


خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-58

10.22108/far.2019.113858.1337

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


اقلام تعهدی درصدی و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-20

10.22108/far.2018.103653.1076

سعید رفیعی؛ محمد ابراهیم آقابابایی؛ محمد اقبال نیا


تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 21-44

10.22108/far.2018.112473.1300

محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی


ارائه مدلی برای پیش بینی هدف‌گیری سهام توسط معاملات بلوکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 87-102

10.22108/far.2019.115567.1416

محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهرانی؛ حمید جمشیدی


بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی


چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 85-106

10.22108/far.2018.111288.1272

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری


تخصص کمیته حسابرسی و مدیریت انتظارات

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-54

10.22108/far.2018.107590.1169

غلامرضا کرمی؛ امید فرجی؛ امین رحیم زاده


بازگشت اهرم به میانگین و عدم تقارن در سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-74

10.22108/far.2018.107309.1158

مریم دولو؛ علی سعادت سعادت آبادی