دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی نقاط ضعف و راهکارهای بهبود بودجه‌ریزی شرکتی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22108/far.2023.137466.1964

سهراب استا؛ وحید حسن بیگی


تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22108/far.2023.137391.1960

سیدعلی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم


تحلیل فاصله انتظارات استفاده‌کنندگان اطلاعات گزارشگری مالی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22108/far.2023.136404.1950

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی؛ محمدحسین قائمی؛ عباسعلی دریائی


رقابت در صنعت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22108/far.2023.137828.1975

کرار فراس هادی مکصوصی؛ غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار


نقش تعدیلی هزینه بدهی در تأثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه: واکاوی نظریه نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22108/far.2023.135904.1941

صدیقه تازیکی؛ علی خوزین؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی


بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با تأکید بر نقش تعدیلی بی ثباتی محیطی و اقتصادی (دیدگاه ترکیبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22108/far.2023.138409.1984

اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ مصطفی شمس الدینی


تاثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر احتمال تحریف صورت‌های مالی و محافظه‌کاری حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137522.1966

امین حاجیان نژاد؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محسن علوی زاده


پاسخگویی عمومی موسسات حسابرسی: واکاوی دیدگاه حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137394.1961

حمیده اثنی عشری؛ بهزاد بیگ پناه


بررسی رابطه بین مدیریت سود و ترکیب هیئت‌مدیره با تداوم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137545.1967

شهناز مشایخ؛ پروین پورفخریان