دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تاکید بر اجتناب مالیاتی. (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22108/far.2020.117475.1481

علی طلائی زاده؛ ایرج نوروش؛ عطاالله محمدی ملقرانی؛ جلیل سحابی


2. تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22108/far.2020.119363.1524

هاشم کاویانی فرد؛ شکراله خواجوی؛ فریبرز عوض زاده فتح


3. بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمه‌حسابرسی با تأکید برارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22108/far.2020.119476.1529

رضا جامعی؛ زهره کولی وند؛ نیلوفر محمدی کلاره


4. قابلیت مقایسه صورت های مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/far.2020.120404.1562

امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی


5. تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/far.2020.120417.1563

محمد مرادی؛ حسین قضات؛ ایمان سوخکیان؛ سهراب حسین زاده


6. بررسی تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست : شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/far.2020.121201.1586

مرضیه شجاعی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ علیرضا شیروانی


7. بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه میان هزینه تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22108/far.2020.118237.1490

امید پورحیدری؛ علی کیانی چنده؛ مژگان باقری


8. رابطه الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22108/far.2020.120491.1567

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی


9. تاثیر استقلال هیات‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاه‌های اقتصادی و روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22108/far.2020.122233.1615

حجت اله آتشی گلستانی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علی‌رضا مهرآذین