بررسی تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست : شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست : شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرضیه شجاعی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ علیرضا شیروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.121201.1586

چکیده
  امروزه با ورود سرمایه گذاران ناگاه یا اختلال گر در بورس ،معاملات اختلال زا نقش محوری در ادبیات مالیه رفتاری بازی می کند. این معاملات موجب انحراف قیمت دارایی از ارزش های بنیادی می شوند. همچنین قیمت سهام ...  بیشتر
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی
2. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی

علی رحمانی؛ اعظم ولی زاده لاریجانی؛ راحله میرزایی بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123412.1642

چکیده
  رشد تجارت بین‌المللی، جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی سه دهه گذشته، منجر به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. باتوجه به پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری ...  بیشتر
بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات
3. بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124385.1654

چکیده
  در عصری که شرکت‌ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند، شناسایی عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند ذی‌نفعان سازمان‌ها را در امر برنامه‌ریزی ...  بیشتر