ارزیابی نقاط ضعف و راهکارهای بهبود بودجه‌ریزی شرکتی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی
ارزیابی نقاط ضعف و راهکارهای بهبود بودجه‌ریزی شرکتی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

سهراب استا؛ وحید حسن بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/far.2023.137466.1964

چکیده
  در عصر حاضر دنیای کسب و کار با عدم قطعیت بسیاری مواجه است و این موضوع، ضرورت بودجه‌ریزی در شرکت‌ها را دوچندان کرده است. به گونه‌ای که در چند سال اخیر، تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است. بر این ...  بیشتر
تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد
تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد

سیدعلی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/far.2023.137391.1960

چکیده
  بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و اطمینان بیش از حد مدیریت به عنوان عامل رفتاری مدیریت، می تواند اثربخشی برنامه های انگیزشی برای بیشینه سازی ارزش شرکت و کارایی قراردادها ...  بیشتر