ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی بخش دولتی بر مبنای روش نظریه زمینه بنیان
ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی بخش دولتی بر مبنای روش نظریه زمینه بنیان

صدیقه عزیزی؛ حسین جوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125725.1688

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی ایران با استفاده از رویکرد گراندد تئوری ...  بیشتر
بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دو گانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه
بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دو گانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه

صدیقه مظاهری؛ خدیجه ابراهیمی کهریز سنگی؛ آرزو آقایی چادگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.129342.1777

چکیده
  رویکردهای پیش‌بینی قیمت سهام یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه‌گذاران است.. مومنتوم قیمت نشان می‌دهد عملکرد گذشته قیمت سهام عمکرد آتی را برای دوره‌های آتی 3 تا 12 ماه پیش‌بینی می‌کند. ولی مومنتوم بنیادی ...  بیشتر
بیش ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تاکید بر مالکیت دولتی
بیش ارزش‌گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تاکید بر مالکیت دولتی

داریوش فروغی؛ زهرا حیدری سورشجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.132070.1846

چکیده
  ارزشمندی سود به خاطر اطلاعاتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهد. اما مدیران با استفاده از اقلام غیرعادی، سود را دستکاری می‌نمایند تا به هدف مدنظر خود مانند حفظ قیمت سهام دست پیدا کنند. از انجاکه ...  بیشتر
تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی
تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی

نرگس حمیدیان؛ مهدی عرب صالحی؛ مجید تقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/far.2022.132840.1863

چکیده
  اطلاعات صورت‌‌های مالی یکی از منابعی است که توسط حسابرسان برای ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. با این‌‌حال، ارقام صورت‌‌های مالی ممکن است عملکرد واحد تجاری را به طور کامل ...  بیشتر