راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدی در بورس اوراق بهادار تهران
1. راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدی در بورس اوراق بهادار تهران

رضا تهرانی؛ فاطمه خان احمدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-16

چکیده
  تغییر در عناصر مختلف بازار سرمایه، طی گذشت زمان، امری بدیهی است. میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به عنوان معیار تعیین کننده رشدی یا ارزشی بودن سهام نیز، در مقاطع زمانی مختلف برای شرکت‌ها متفاوت ...  بیشتر
محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام
2. محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام

ناصر ایزدی‌نیا؛ مصطفی دُرّی سده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 17-32

چکیده
    پژوهش حاضر شواهدی را درباره ویژگی‌های مختلف جزء غیرعملیاتی سود حسابداری (سود ویژه منهای سود عملیاتی) فراهم می آورد. تحلیل ویژگی‌های مختلف جزء غیرعملیاتی سود بر اساس چارچوب ارزش گذاری ارایه شده توسط ...  بیشتر
پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی
3. پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

امید پورحیدری؛ مهدی کوپایی حاجی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 33-46

چکیده
    این مطالعه به بررسی متغیر‌های حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت‌ها پرداخته و مهمترین متغیر‌های مالی در پیش بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهمترین متغیر‌های ...  بیشتر
رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه
4. رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 47-62

چکیده
    سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک‌‌هایی برای‌ نظارت‌ بر رویه‌های شرکت‌ها (شامل رویه‌های حسابداری) ...  بیشتر
تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی
5. تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی

غلامرضا کردستانی؛ محمود نصیری؛ محمد رحیم‌پور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 63-76

چکیده
    سود نقدی به عنوان یکی از شیوه‌های توزیع جریان نقدی بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت‌ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری‌های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می‌کنند. ...  بیشتر
مخارج سرمایه‌ای، اقلام تعهدی و بازده سهام
6. مخارج سرمایه‌ای، اقلام تعهدی و بازده سهام

بیتا مشایخی؛ محمد اسماعیل فدایی‌نژاد؛ راحله کلاته رحمانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 77-92

چکیده
  این تحقیق "نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)"، "نابهنجاری مخارج سرمایه‌ای (اثر مخارج سرمایه‌ای بر بازده سهام)" و بهبود عملکرد سهام با به‌کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ...  بیشتر
ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ افسانه سروش‌یار

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 93-112

چکیده
    در این مقاله توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق، از سه مدل خطی اطلاعات ...  بیشتر
محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
8. محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فرزاد کریمی؛ محسن صادقی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 113-124

چکیده
    مطالعه حاضر به بررسی رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف تعیین معیاری جدید برای محاسبه کیفیت سود است. بدین منظور، کیفیت سود بر اساس سرمایه ...  بیشتر