بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی
1. بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی

محسن دستگیر؛ مجید رستگار پویانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-20

چکیده
    در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی ...  بیشتر
شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت
2. شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت

ناصر ایزدی‌نیا؛ نسرین علینقیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 21-38

چکیده
  این پژوهش به دنبال تعیین معیارها و شاخص‌هایی است که توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی را می‌سنجد. پس از بررسی منابع نظری موضوع تعدادی از عوامل که بر سود تقسیمی اثر گذارند، مشخص شدند. بر آن اساس، پنج فرضیه ...  بیشتر
بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ زهره عارف‌منش؛ خلیل عباس موصلو

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 39-54

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی ...  بیشتر
ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت‌های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت‌های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید عباس هاشمی؛ فاطمه بهزادفر

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 55-76

چکیده
  توانایی صورت‌های مالی در تلخیص اطلاعات مؤثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایه‌گذاران بوده است. با توجه به اهداف گزارشگری مالی تدوین شده توسط بسیاری از مراجع ...  بیشتر
بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ولی خدادادی؛ رضا جان‌جانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 77-96

چکیده
    این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می­کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت‌ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه­بندی ...  بیشتر
تحلیل تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در ایران
6. تحلیل تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در ایران

حسین رضایی دولت‌آبادی؛ سعید صمدی؛ حسام ناجی زواره

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 97-112

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی وارزیابی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام دربورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی تحقق می‌یابد. ...  بیشتر
مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده‌‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده‌‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد سیرانی؛ رضوان حجازی؛ ملیحه کشاورز

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 113-124

چکیده
    در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل: ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر ...  بیشتر
عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
8. عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ منیژه رامشه

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 125-142

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل‌ ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف،ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل ...  بیشتر
بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای‌های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه‌بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی
9. بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای‌های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه‌بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی

امین روشنگرزاده؛ محمد رمضان احمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 143-160

چکیده
    در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی(شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی(شامل ...  بیشتر