دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1391 
6. اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام

صفحه 83-100

جعفر باباجانی؛ مجید عظیمی یانچشمه


7. مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد؟

صفحه 101-122

حسین اعتمادی؛ منصور مومنی؛ حسن فرج‌زاده دهکردی


8. بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود

صفحه 123-140

فرشاد سبز علی پور؛ روح اله قیطاسی؛ سلمان رحمتی