تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضوان حجازی؛ صابر خادمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 1-16

چکیده
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری غربالگری تعداد 92 شرکت ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی
4. بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی

مهشید شهرزادی؛ محسن دستگیر

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 17-32

چکیده
    بازده سهام توجه قابل ملاحظه‌ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش‌های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر ...  بیشتر
تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشاء
5. تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشاء

محمدرضا نیکبخت؛ فرزاد حاجی عظیمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 33-52

چکیده
    مدیران به منظور دستیابی به مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست‌های اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزینند. در راستای نقش اطلاعاتی افشاء و محافظه‌کاری، این پژوهش به بررسی تأثیر محافظه‌کاری مشروط ...  بیشتر
تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام
6. تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام

عباس هاشمی؛ حسین جلالی مقدم

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 53-72

چکیده
    نابهنجاری‌های بازار بیانگر نارسایی مدل‌های قیمت‌گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری‌هایی که در سال‌های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر ...  بیشتر
ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی
7. ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ یداله نوری فرد؛ احمد گودرزی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 73-92

چکیده
    در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می‌شود. افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری ...  بیشتر
نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود
8. نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ منصور نخعی؛ محسن مطمئن

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 93-108

چکیده
    رسوایی‌های مالی اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان ...  بیشتر
بررسی روند تدریجی رابطه متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در چرخه عمر شرکت؛ تحلیل بیز سلسله مراتبی
9. بررسی روند تدریجی رابطه متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در چرخه عمر شرکت؛ تحلیل بیز سلسله مراتبی

فرزین رضایی؛ هادی شفیعی دیزجی1

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 109-126

چکیده
    هدف این تحقیق آزمون ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری به منظور تشریح روند تدریجی قیمت سهام در مراحل چرخه عمر شرکت است. به طور مشخص، تأثیر جریان های نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر روند تدریجی ...  بیشتر