بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ حمزه دیدار؛ احمد اسکندری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-14

چکیده
  در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت ...  بیشتر
بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی اصغر انواری رستمی؛ رحمان سجادپور؛ مالک یبلویی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 15-26

چکیده
  سرمایه در گردش، نیازهای مالی کوتاه مدت واحد تجاری را برآورده می‌کند و مدیریت سرمایه در گردش به کنترل هزینه تامین مالی منجر و در نتیجه باعث افزایش در دسترس بودن وجه نقد برای سهامداران می‌شود. بر همین ...  بیشتر
تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی
4. تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی

داریوش فروغی؛ زهرا نخبه فلاح

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 27-44

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و محافظه‌کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه‌ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت‌های ...  بیشتر
بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در بورس اوراق بهادار تهران

باقر شمس زاده؛ مجید صادقی فر؛ بهنام الماسی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 45-56

چکیده
  موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکیک رشد سود ...  بیشتر
بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالله خانی؛ هادی امیری؛ محمدعلی شامحمدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 57-74

چکیده
  فرض اساسی در حسابداری صنعتی این است که تغییرات هزینه در رابطه با افزایش و کاهش سطح فعالیت، متقارن باشد، اما پژوهش‌های اخیر، بیانگر رفتار نامتقارن هزینه‌ها هنگام نوسان‌های تقاضاست. در این پژوهش با در ...  بیشتر
رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود
7. رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ابراهیمی میمند؛ ملیحه مرادی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 75-88

چکیده
  مدیریت سود و دستیابی به آستانه سودها، از دیرباز مورد توجه گروه‌های مختلف بوده است. مطالعات قبلی در رابطه با اهمیت سه آستانه سودی که مدیران برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، نتایج نامشخصی فراهم کردند. ...  بیشتر
تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری
8. تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ لیلا نگهبان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 89-106

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه‌گذاری، در این پژوهش به بررسی تاثیر محدودیت مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. در راستای دستیابی ...  بیشتر