بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء‌تعهدی سود و نقش ویژگی‌های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی
2. بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء‌تعهدی سود و نقش ویژگی‌های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی

محسن دستگیر؛ سمانه حیدری کمال آبادی؛ لیلا ترکی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات
3. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات

مهدی بهار مقدم؛ میثم امینی نیا

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 23-36

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوه زمانی 1381 تا 1390 است. همچنین، به این موضوع پرداخته شده است که آیا نوع مالکیت ...  بیشتر
بررسی دیدگاه‌های رفتاری و انتظارات عقلایی در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی
4. بررسی دیدگاه‌های رفتاری و انتظارات عقلایی در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی

سیدعباس هاشمی؛ غلامحسین کیانی؛ وحید روح الهی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 37-54

چکیده
  یکی از نابهنجاری‌های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و سهم بازار با استفاده از مدل پویا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و سهم بازار با استفاده از مدل پویا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مجید عظیمی یانچشمه؛ سمیه شامحمدی قهساره

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 55-72

چکیده
  وجوه نقد از منابع مهم هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد و نیازهای نقدی، از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آن است. به علت اهمیت این موضوع، این پژوهش به بیان انگیزه‌های ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
6. بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

قدرت اله برزگر؛ میثم طالب تبارآهنگر؛ عصمت اصابت طبری

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 73-88

چکیده
  در ادبیات نظری بحث درباره مفید یا مضر بودن رقابت در بازار محصول، بحثی ناتمام است. برخی از پژوهش‌ها نشان دادند که رقابت، یک عامل کنترل‌کننده رفتار مدیریت از طریق ایجاد اطلاعات اضافی درباره ارزیابی عملکرد ...  بیشتر
رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام
7. رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار؛ مجتبی محمدپور

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 89-108

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده‌های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال ـ شرکت ...  بیشتر
بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
8. بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ حسن حسنی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 109-128

چکیده
  پژوهش‌های اخیر بیانگر این است که هزینه‌ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه‌ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه‌ها ...  بیشتر