بررسی سودمندی طبقه‌بندی‌کنندۀ جنگل‌های تصادفی و روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش‌بینی بحران مالی: مطالعۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی سودمندی طبقه‌بندی‌کنندۀ جنگل‌های تصادفی و روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش‌بینی بحران مالی: مطالعۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ محمد حلاج

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20734

چکیده
  پژوهش حاضر به پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از طبقه‌بندی‌کنندۀ غیرخطی جنگل‌های تصادفی می‌پردازد. در این راستا، پس از بررسی متون پژوهش و شناسایی ...  بیشتر
تاثیر ویژگی‌های شرکت‌ بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. تاثیر ویژگی‌های شرکت‌ بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سجاد نقدی؛ علی ابراهیمی کردلر

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20735

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های مالی و غیرمالی خاص شرکت‌ها بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 203 شرکت، حائز ...  بیشتر
رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
4. رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

محمد نمازی؛ نویدرضا نمازی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 39-64

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20849

چکیده
  این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسۀ معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی ...  بیشتر
اثر تدوین استاندارد و مقررات‌گذاری بر رابطۀ همزمان سطح افشای اطلاعات، عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. اثر تدوین استاندارد و مقررات‌گذاری بر رابطۀ همزمان سطح افشای اطلاعات، عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

اکرم تفتیان؛ ناصر ایزدی نیا؛ محسن دستگیر؛ هادی امیری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20900

چکیده
  این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطۀ همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دورۀ قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات‌گذاری ...  بیشتر
هزینۀ نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. هزینۀ نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نوروزی؛ ولی خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20935

چکیده
  با جدایی مالکیت از مدیریت و شکل‌گرفتن رابطۀ نمایندگی این امکان بالقوه وجود دارد که بین مدیران و مالکان عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده و مالکان نتوانند فعالیت‌های مدیران را مشاهده کنند؛ در نتیجه ممکن ...  بیشتر
بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه‏های نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری
7. بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه‏های نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ بهمن قادری؛ مهدی کفعمی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20987

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه‏های نمایندگی با استفاده از رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 68 شرکت از شرکت‏های پذیرفته شده در ...  بیشتر