اقلام تعهدی درصدی و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
2. اقلام تعهدی درصدی و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

سعید رفیعی؛ محمد ابراهیم آقابابایی؛ محمد اقبال نیا

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.103653.1076

چکیده
  سود یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی یک شرکت محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت نقش سود در ارزیابی شرکت‌ها، مطالعه اجزای آن و اثر آن بر سایر متغیرهای حسابداری می‌تواند مفید باشد. سود از دو جزء نقدی و تعهدی ...  بیشتر
تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران
3. تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.112473.1300

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران است. لحن توسط نسبت واژه‌های مثبت و منفی که در گزارش‌های مالی سالانه موجود است، مشخص می‌شود. مدیریت نمودن سود با استفاده ...  بیشتر
ارایه مدل اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در ایران
4. ارایه مدل اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در ایران

بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.111930.1281

چکیده
  نظر به حرکت ایران به‌سوی پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از یک‌سو و اهمیت یافتن بیش از پیشِ نقش دارایی‌های نامشهود در اقتصاد از سوی دیگر، این پژوهش به تدوین مدل اندازه‌گیری دارایی‌های ...  بیشتر
تاثیر چولگی سودآوری بر پیشبینی بازده سهام - مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. تاثیر چولگی سودآوری بر پیشبینی بازده سهام - مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مریم توکلی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113974.1348

چکیده
  سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی، همواره به دنبال معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های مختلف بوده‌اند. که یکی از مهم‌ترین معیارهای عملکرد، بازده سهام است. با توجه به گسترش بازار ...  بیشتر
ارائه مدلی برای پیش بینی هدف‌گیری سهام توسط معاملات بلوکی
6. ارائه مدلی برای پیش بینی هدف‌گیری سهام توسط معاملات بلوکی

محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهرانی؛ حمید جمشیدی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 87-102

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.115567.1416

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی برای پیش‌بینی هدف‌گیری سهام توسط معاملات بلوکی با استفاده از رگرسیون لجستیک می‌باشد. در این پژوهش ویژگی‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ارتباط با احتمال تبدیل شرکت‌ها ...  بیشتر
قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه‌های نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
7. قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه‌های نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

جمال برزگری خانقاه؛ زهره قدیریان آرانی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.114440.1360

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر