الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران
2. الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران

جعفر باباجانی؛ جواد شکرخواه؛ شهرام ابراهیم پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113866.1338

چکیده
  در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی ...  بیشتر
مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان
3. مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.112553.1301

چکیده
  گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی می تواند بر آن تاثیر گذاشته و همین‌طور خود نیز بر عوامل مختلفی تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه کیفیت گزارشگری مالی ...  بیشتر
خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه
4. خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113858.1337

چکیده
  افزایش میزان تقلب منجر به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و نگرانی‌هایی در خصوص کیفیت صورت‌های مالی شده است. از این‌رو، شناسایی احتمال وقوع تقلب‌ در صورت‌های مالی همواره کانون توجه سرمایه‌گذاران، قانون‌گذاران، ...  بیشتر
ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
5. ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

چکامه دلپسند؛ فرزانه نصیرزاده؛ رضا حصارزاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.114423.1359

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد می باشد. همچنین اثر غیر مستقیم مسئولیت پذیری اجتماعی بر نگهداشت وجه نقد از طریق متغیرهای میانجی ریسک(سیستماتیک ...  بیشتر
بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ فاطمه مقیمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 79-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113927.1344

چکیده
  طبق ادبیات نوین حسابداری، نوآوری یکی از اجزای کلیدی برای عملکرد شرکت است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل مثبت (رشد) و منفی (چالش) نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...  بیشتر
اثر تعاملی کیفیت افشا در قیمت گذاری کیفیت محیط اطلاعاتی حسابداری
7. اثر تعاملی کیفیت افشا در قیمت گذاری کیفیت محیط اطلاعاتی حسابداری

محسن رشیدی باغی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 105-120

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.115636.1419

چکیده
  جریان اطلاعات، پارامتر کلیدی در یک فعالیت اقتصادی است و به عنوان یک عامل اصلی در ظهور، ثبات و کارایی بازارهای سرمایه عمل می‌کند. در این مقاله، هدف بررسی اثر عامل کیفیت افشا بر ارزش اطلاعات و تغییرات در ...  بیشتر