بررسی رابطه بین ارزش‌ وجه ‌نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه‌کارانه با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران کنترلی
2. بررسی رابطه بین ارزش‌ وجه ‌نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه‌کارانه با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران کنترلی

اسفندیار ملکیان؛ مجید مرادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116726.1453

چکیده
  نگهداشت وجه نقد در شرکت، علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه به دلیل مسائل نمایندگی است. بنابراین، رویه‌های حسابداری ...  بیشتر
بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی
3. بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

محمد امید اخگر*؛ فاطمه کرانی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113440.1326

چکیده
  محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت‌ها ...  بیشتر
تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی
4. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116207.1434

چکیده
  با توجه به محیط به شدت رقابتی پیرامون شرکت ها، اگر شرکتی در موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تأمین نماید، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبه رو شود. شرکت ها عموماً از دو جنبه نگران شرایط تأمین مالی خود ...  بیشتر
بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر کیفیت سود مبتنی بر مرتبط بودن با ارزش و ضریب واکنش سود
5. بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر کیفیت سود مبتنی بر مرتبط بودن با ارزش و ضریب واکنش سود

مهدی مشکی میاوقی؛ رویا محمدی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116342.1438

چکیده
  گزارش های حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است و محافظه کاری، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، می تواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری و مرتبط بودن آن با ارزش سهام اثرگذار باشد هدف اصلی پژوهش حاضر، ...  بیشتر
اصلاح آمیخته بازاریابی متناسب با ابزار بدهی با تمرکز بر صنایع فولادی.
6. اصلاح آمیخته بازاریابی متناسب با ابزار بدهی با تمرکز بر صنایع فولادی.

امیرحسین نادری؛ سعید فتحی؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری طادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116641.1449

چکیده
  آمیخته بازاریابی ابزاری در اختیار مدیران است که به کمک آن بر تمایل به خرید در بازار محصول تاثیر می‌گذارند. برای کالا و خدمات تا کنون آمیخته بازاریابی طراحی شده است. اما با توجه به تقسیم دارایی به دو بخش ...  بیشتر
قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه
7. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه

یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.115495.1413

چکیده
  گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت‌ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت‌ها محسوب می‌شود. از این‌رو، پژوهش‌های ...  بیشتر