اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی
1. اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایۀ سهام عادی

ایرج ترابی؛ محسن دستگیر؛ غلامحسین کیانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120792.1573

چکیده
  قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت‌های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت‌های سزمایه گذاری متفاوت، ...  بیشتر
نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی
2. نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.117865.1485

چکیده
  در این پژوهش، برای نخستین‌بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه‌گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، عدم انعطاف‌پذیری ...  بیشتر
تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات
3. تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات

هاشم کاویانی فرد؛ شکراله خواجوی؛ فریبرز عوض زاده فتح

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.119363.1524

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیر‌عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، ...  بیشتر
بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تأکید بر اجتناب مالیاتی ) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (
4. بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تأکید بر اجتناب مالیاتی ) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (

علی طلائی زاده؛ ایرج نوروش؛ عطاالله محمدی ملقرانی؛ جلیل سحابی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.117475.1481

چکیده
    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش‌روی نظام مالیاتی، موضوع ارتقای فرهنگ مالیاتی است. در نظام مالیاتی کشور ما، ایران، فرهنگ پرداخت مالیات به‌طورداوطلبانه براساس خوداظهاری پایین است؛ زیرا سیستم مالیاتی، ...  بیشتر
بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

رضا جامعی؛ زهره کولی وند؛ نیلوفر محمدی کلاره

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.119476.1529

چکیده
  حسابرسی سبب اعتباربخشیدن به گزارشگری مالی می‌شود و درمقابل، به حسابرسان حق‌الزحمه‌ای پرداخت می‌شود. زیربنای بررسی‌های حسابرسان و ارزیابی قابلیت اتکای گزارش‌های مالی ازطریق کنترل داخلی صورت می‌گیرد. ...  بیشتر
بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطۀ میان هزینۀ تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکت
6. بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطۀ میان هزینۀ تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکت

امید پورحیدری؛ علی کیانی چنده؛ مژگان باقری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 115-130

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118237.1490

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر رابطۀ میان هزینۀ تحقیق و توسعه و رشد شرکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بحث و بررسی شد؛ بدین صورت که محقق پس از طرح مبانی نظری و ...  بیشتر