راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

      نویسندگان محترم لطفا دقت نمایند که نشریه پژوهش ­های حسابداری مالی از پذیرفتن مقالات ارسالی که هر گونه مغایرتی از لحاظ نوشتار، به خصوص در فرمت مراجع ، نوشتار فرمول‌ها و روابط و شماره‌ی فونت‌ها با فرمت ( template ) نشریه داشته باشد، معذور است. 

 راهنمای نگارش مقالات فارسی  

چکیده مبسوط  (نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه Grammarly بررسی نمایید.)

 

  قابل توجه نویسندگان محترم:

هنگام ارسال مقاله لازم است 5 فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 - فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد. 

 - فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و افیلییشن (وابستگی سازمانی نویسنده به طور کامل) و آدرس ایمیل آنها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه نشریات ثبت می شود یکسان باشد.

- فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

- فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

- فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

    نکته: چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه ای تامین شده باشد و یا مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با حمایت مالی سایر نهاد ها و موسسات باشد کسب مجوز چاپ نتایج طرح یا پژوهش از مؤسسه مطبوع و ارائه به دفتر نشریه در هنگام ارسال مقاله ضروری می باشد و در صورت درخواست مؤسسه باید نام آن مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود. 

راهنمای نگارش مقالات برای مجله پژوهش‌های حسابداری مالی

بسیار مهم : مقالات خارج از فرمت و دستورالعمل زیر در هیأت تحریریه بررسی نخواهند شد.

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده اول*

 رتبه علمی نویسنده اول، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر

آدرس پست الکترونیکی معتبر یا دانشگاهی

لینک ارکید (ORCiD) نویسنده مسئول باید بر لگو لوگو (ORCiD)(ORCiD)، هایپرلینک شود.

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

رتبه علمی نویسنده دوم، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر

 آدرس پست الکترونیکی معتبر یا دانشگاهی

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

رتبه علمی نویسنده سوم، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر

آدرس پست الکترونیکی معتبر یا دانشگاهی

 

* نویسنده مسئول مقاله: نام و نام خانوادگی همراه با ارکید نویسنده

نشانی پستی(ایمیل دانشگاهی)، شماره تلفن و پست الکترونیک

برای ارسال مقاله، دو فایل به شرح زیر باید ارسال شود:

الف) فایل مشخصات نویسندگان: این فایل طبق موارد مشخص شده در ابتدای همین صفحه (به صورت فارسی و انگلیسی) باید تهیه  شود.

ب) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان: این فایل به ترتیب شامل چکیده فارسی، چکیده انگلیسی مبسوط و متن کامل مقاله به همراه منابع است. برای تهیه این فایل از فرمت ارائه شده در صفحات بعدی استفاده شود.

 • ضمنا عنوان  نگاره یا شکلها، جداول و نمودارها به 2 زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.

 

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده اول [1]*، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم**، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم***

*رتبه علمی نویسنده اول، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر

آدرس پست الکترونیکی معتبر یا دانشگاهی

**رتبه علمی نویسنده دوم، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر

آدرس پست الکترونیکی معتبر یا دانشگاهی

*** رتبه علمی نویسنده سوم، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر

آدرس پست الکترونیکی معتبر یا دانشگاهی

توجه: تمامی مکاتبات مجله با نویسندگان به وسیله آدرس پست الکترونیکی ذکر شده در بالا انجام خواهد شد. در انتهای همین فایل، یک نمونه صفحه اول مقاله ارائه شده است. از درج عنوان علمی برای نویسنده مانند دکتر یا عضو هیأت علمی خودداری شود. (فرمت مشخصات نویسندگان در این صفحه، برای نسخه نهایی پذیرش شده کاربرد دارد)

چکیده

 در این مقاله، شیوه تهیه یک مقاله برای مجله پژوهش‌های حسابداری مالی شرح داده شده است. روش قالب‌بندی مقاله، بخش‌های مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آنها، به طور کامل مشخص شده است. نویسندگان محترم مقالات باید توجه داشته باشند، هیأت تحریریه مجله از پذیرش مقالاتی که خارج از این چارچوب تهیه شده باشند معذور است. صفحه اول مقاله باید شامل عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی مشتمل بر موضوع مقاله، روش پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری (بدون ذکر این عناوین در چکیده) باشد. چکیده حداکثر 175 واژه بوده و باید به‌طور صریح و شفاف، موضوع پژوهش و نتایج آن را مطرح کند. در چکیده از ذکر جزئیات کار، شکل‌ها، نگاره‌ها، فرمول‌ها و منابع‌ پرهیز شود.

واژه‌های کلیدی: حداکثر 5 و حداقل 3 واژه.

نکته1: واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی در تعداد و ترجمه یکسان باشند. بین واژه‌های کلیدی کاما قرار گیرد و بعد از واژه آخر نقطه درج شود. چکیده فارسی در یک پاراگراف تهیه شود. در چکیده نیازی به رفرنس‌دهی نیست. بعد از واژه‌های کلیدی کد طبقه بندی JEL نیازی نیست.

نکته 2: چکیده انگلیسی مبسوط طبق دستورالعمل انتهای همین فایل تهیه و ارسال شود.

بند 1: مقدمه

این نوشتار روش آماده کردن مقالات مجله پژوهش­های حسابداری مالی را نشان می‌دهد. برای نگارش مقاله از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2007 و بالاتر استفاده کنید. تمام سبک‌های[2] مورد نیاز برای کلیه قسمت‌های مقاله در این نوشتار تعریف شده‌اند و تنها لازم است سبک مناسب را برای هر بخش انتخاب کنید. برای تهیه مقاله به موارد زیر توجه کنید:

اندازه صفحات A4 و حاشیه‌ها از بالا و راست 3 و چپ و پایین 5/2 سانتی متر، فاصله بین خطوط 1 سانتی متر با Spacing 0pt قبل و بعد هر پاراگراف یا تیتر باشد. تعداد صفحات مقاله می‌تواند حداکثر 20 صفحه باشد.

اندازه و نوع قلم‌های فارسی مورد استفاده برای هر یک از بخش‌های مقاله در نگاره (1) آورده شده است. برای قلم لاتین همواره از فونت Times New Roman با سایز 11 استفاده کنید. اندازه قلم لاتین دو واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت است. برای اسامی متغیرها می‌توان از قلم ایتالیک[3] استفاده کرد. تهیه و درج عنوان و چکیده مقاله به زبان انگلیسی ضروری است.

صفحه جلد و صفحه اول مقاله باید کاملاً مشابه صفحه این الگو باشد. چکیده انگلیسی نیز باید کاملاً منطبق با چکیده فارسی باشد. در صفحه اول از نوشتن سایر موارد خودداری کنید. هم‌چنین تمام موارد صفحه اول باید در همان صفحه آماده و نوشته شوند.

نگاره 1: اندازه و نوع قلم‌ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

16

B Lotus پررنگ

عنوان مقاله

13

B Lotus

نام نویسندگان

13

B Lotus

متن اصلی( فارسی)

11

Times New Roman

متن اصلی( انگلیسی)

14

 

B Lotus  پررنگ

عناوین بخش‌های سطح 1

(منظور عناوین اصلی است)

13

B Lotus  پررنگ

عناوین بخش‌های سطح 2

(منظور عناوین زیربخش عناوین اصلی است)

12

B Lotus  پررنگ

عناوین بخش‌های سطح 3

8

Times New Roman

زیرنویس انگلیسی

10

B Lotus

زیرنویس فارسی و پی‌نوشت

11

B Lotus  پررنگ

عناوین شکل‌ها و نگاره­ها

11

B Lotus

متن شکل‌ها و نگاره­ها

11

B Lotus

فرمول­های فارسی

11

Times New Roman

فرمول‌های انگلیسی

13

B Lotus

منابع فارسی

11

Times New Roman

منابع انگلیسی

بند 2: بخش‌های مقاله

هر مقاله باید شامل بخش‌های اصلی چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری باشد. سایر بخش‌ها مثل سپاسگزاری و ضمایم اختیاری است. این بخش‌ها باید در آخر مقاله و قبل از منابع قرار گیرند. هیچ‌کدام از عناوین اصلی یا فرعی مقاله دارای شماره نیستند و صرفا باید مطابق با قلم ذکر شده در نگاره(1) تایپ گردند. ضمنا عنوان نگاره یا شکل، جدداول و نمودارها به 2 زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.

در هر بخش یا زیربخش، یک یا چند بند (پاراگراف) وجود دارد. دقت شود که جملات هر بند، زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند. اولین بند هر بخش یا زیربخش با تورفتگی 5/0 سانتیمتر است. سعی کنید از نوشتن بندهای طولانی پرهیز کنید.

بند 3: چکیده و واژه‌های کلیدی

چکیده مقاله باید به طور صریح موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده را بیان کند. در چکیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذکر جزئیات کار، شکل‌ها، نگاره­ها، فرمول­ها، و منابع خودداری شود. چکیده مقاله باید شامل موضوع مقاله، روش پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری (بدون ذکر این عناوین در چکیده) باشد. چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه‌ای جداگانه، شامل: نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، همراه مقاله ارسال شود. واژه‌های کلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید؛ یعنی واژه‌هایی که مرتبط‌تر هستند، اول نوشته شوند. واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شوند. اگر از مختصر‌نویسی در چکیده یا واژه‌های کلیدی استفاده شده است، باید شکل کامل آن در داخل پرانتز آورده شود.

بند 4: مقدمه

بخش مقدمه باید شامل بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش باشد. هم‌چنین در این بخش باید سهم علمی مقاله (دانش افزایی یا نوآوری) به‌صورت واضح بیان شود. منظور از دانش افزایی این است که مقاله شما چه کمکی به دانش موجود خواهد نمود. هم‌چنین در انتهای مقدمه به ساختار ادامه مقاله اشاره شود. مقدمه از ابتدای صفحه دوم شروع می‌شود.

بند 5: مطالب اصلی

پس از بخش مقدمه باید مطالب اصلی مقاله طی چند بخش (پنج بخش‌ اصلی) نوشته شود. این بخش‌ها باید شامل تیترهای مبانی نظری و پیشینه پژوهش (پیشینه بر اساس تاریخ از جدیدترین پیشینه مرتب گردد)، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، یافته‌های پژوهش و بحث و نتیجه­ گیری باشد. در نوشتن مطالب اصلی مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبی مصون بماند. هم‌چنین سعی شود مطالب اصلی مقاله به‌صورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.

توجه: بعد از پایان مطالب مربوط به هر بخش اصلی و شروع بخش اصلی بعدی، لازم است یک سطر فاصله درج شود.

بند 6: روش پژوهش

این قسمت باید شامل جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها باشد.

بند 7: یافته‌های پژوهش

این قسمت شامل ارائه یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها است. 

بند 8: بحث و نتیجه‌گیری

به طور کلی نتیجه‌گیری باید شامل خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارائه خلاصه نتایج و نتیجه‌گیری کلی، ارائه پیشنهادها(کاربردی و برای پژوهش­های آتی) و محدودیت­ها باشد. در بخش نتیجه‌گیری، نکات مهم انجام شده در کار به‌صورت خلاصه مرور و نتایج به دست آمده توضیح داده شوند و مقایسه آن با سایر پژوهش‌ها و انطباق یافته‌ها با نظریه‌ها انجام ‌شود. در نتیجه‌گیری می‏‌توان به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کرد، نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح نمود و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد داد.

بند 9: منبع‌دهی در متن

برای ارجاع به یک منبع در داخل متن از روش APA به شیوه زیر استفاده می­ شود.

منابع فارسی:

 • اگر تعداد نویسندگان یک یا دو نفر باشد، اسامی آنها کامل در متن ذکر می­شود.

برای مثال: محمدی و ابراهیمی (1399) نشان دادند......

 • اگر تعداد نویسندگان 3 نفر یا بیشتر باشد نیازی به ذکر همه اسامی نیست و از همان ارجاع اول، نویسنده اول و همکاران با سال پژوهش ذکر می­شود:

برای مثال: فخاری و همکاران (1387) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و نوسان‌پذیری بازده سهام پرداختند.

منابع انگلیسی:

 • برای ارجاع به منابع انگلیسی در متن باید اسامی لاتین نویسندگان در انتهای مطلب در متن به فونت انگلیسی طبق مثال­های زیر آورده شود. بنابراین از زیرنویس کردن اسامی لاتین نویسندگان خودداری شود. در منابع انگلیسی چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، در همان ارجاع اول از عبارت "و همکاران" استفاده می­شود.
 • در پیشینه ­های خارجی نیز در پایان هر پیشینه، باید اسامی نویسندگان به صورت لاتین به همراه سال پژوهش در آخر پاراگراف مربوط به هر پیشینه آورده شود. به مثال شماره 4 مراجعه شود.

مثال 1) بال و براون (1968) از طریق بررسی واکنش بازار پیرامون اعلام سود، به بررسی محتوای اطلاعاتی اعلام سود شرکت‌ها پرداختند (Ball & Brown, 1968).

مثال 2) کو و همکاران (2017) نشان دادند سود اعلام شده یک شرکت، حاوی اخباری است که می‌تواند بر سود و در نتیجه قیمت سهام سایر شرکت‌ها اثرگذار باشد (Koo et al., 2017).

مثال 3) نتایج مطالعات پیشین نشان می‌دهد سود غیرمنتظره شرکت بر بازده غیرعادی سایر شرکت‌ها در یک صنعت تاثیر دارد (Han & Wild, 1990 ؛ Gong et al., 1989).

مثال 4) توماس و ژانگ (2008) در پژوهشی به بررسی واکنش بیش از حد به انتقال اطلاعات درون صنعتی پرداختند. یافته‌های آن‌ها نشان داد واکنش قیمت سهام یک شرکت به انتشار اطلاعات زودتر توسط سایر شرکت‌های همان صنعت، ارتباط منفی و معناداری با واکنش نسبت به اطلاعات خود شرکت دارد. به بیان دیگر بازار به انتشار اطلاعات شرکت‌های موجود در یک صنعت واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهد و با گذشت زمان و انتشار اطلاعات توسط خود شرکت، این واکنش بیش از اندازه تعدیل می‌شود(Thomas & Zhang, 2008).

 • اگر اصطلاحات تخصصی در متن وجود دارد معادل فارسی آنها در متن نوشته شود و این اصطلاحات تخصصی در متن (به صورت بالانویس کنار کلمه) شماره­گذاری شوند و معادل انگلیسی آن در یادداشت­ها به صورت جدول، قبل از منابع آورده می­ شود (معادل لاتین اصطلاحات تخصصی زیرنویس نشود).
 • نحوه نوشتن منابع در پایان مقاله در بخش منابع (بند 16) بیان شده است.

بند 10: قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده‌نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا و کوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تودرتو پرهیز شود. برای کلمات فنی تا حد امکان از معادل‌های فارسی استفاده شود. در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل فارسی آشنا نیست، با درج شماره بالا نوشت به معادل انگلیسی ان در بخش یادداشت ها قبل از منابع عطف شود.

به جای واژه «تحقیق» از «پژوهش» و به جای «جدول» از «نگاره» استفاده شود. از نوشتن حرف «ی» جداگانه خودداری شود. به عنوان مثال از عبارت «دوره‌ی زمانی» استفاده نشود و به جای آن «دوره زمانی» نوشته شود. از به کار بردن واژه‌هایی مانند «بعلاوه، بصورت، جزو» خودداری شود و به جای آن از واژه‌های «به‌علاوه، به‌صورت، جزء» استفاده شود. در واژه‌های دو بخشی حتماً از نیم فاصله استفاده شود (مانند منبع‌دهی، می‌شود، شده‌اند و ...). برای نیم فاصله از کلید ترکیبی ctrl + shift + 2 استفاده شود.

بند 11: شکل‌ها و نگا‌ره‌ها

نگاره‌ها نزدیک به متن مربوط آورده شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، دقیق و مشخص باشند. شکل‌ها و نگاره‌ها باید تایپ شوند (به صورت عکس یا image نباشد)، هم‌چنین باید دارای عنوان باشند. عنوان شکل‌ها و عنوان نگاره‌ها در بالای آن‌ها به 2 زبان فارسی و انگلیسی قرار می‌گیرند. ارائه توضیح مختصری در عنوان نگاره الزامی است. در صورتی که از شکل‌ها یا نگاره‌های سایر منابع استفاده می‌کنید، باید حتماً شماره آن منبع را در عنوان شکل یا نگاره ذکر کنید. اعداد داخل نگاره‌ها فارسی باشند و از گذاشتن نقطه و کاما به جای ممیز در بین اعداد اعشاری خودداری نمایید. داخل نگاره‌ها رنگی نباشد.

هر شکل یا نگاره باید دارای یک شماره باشد که برای هر کدام از 1 شروع می‌شود. در داخل متن، شماره شکل یا نگاره را در داخل پرانتز بنویسید. ولی در محل درج شکل یا نگاره، شماره شکل یا نگاره نیازی به پرانتز ندارد. در هنگام ارجاع به شکل یا نگاره از شماره آن استفاده کنید و از به‌کار بردن عباراتی هم‌چون «شکل زیر» پرهیز کنید. در متن مقاله عبارت «نگاره (6)» صحیح است و عبارت «نگاره شماره (6)» اشتباه است. در پایین نگاره‌ها توضیحات متفرقه نوشته نشود و فقط نوشته شود: منبع: یافته های پژوهش.

به عنوان مثال:

نگاره 1. نتایج آزمون فرضیه‌های اول و دوم پژوهش

متغیروابسته: Campbell

متغیر

ضریب

آماره t

معنی‌داری

Intercept

578/44

142/3

002/0

UC_BM

028/5-

911/2-

004/0

CC_CR

009/0

356/0

722/0

LEVERAGE

538/4-

280/1-

201/0

CASHΔ

508/5-

39/6-

523/0

آماره F

014/2

ضریب تعیین تعدیل‌شده

014/0

معنی‌داری آماره F

043/0

دوربین واتسون

020/2

        منبع: یافته های پژوهش

 

تمام نگاره‌ها و شکل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند. یک نگاره یا شکل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر شود. شکل‌ها و جداول باید دارای کیفیت مناسبی باشند. در صورت امکان برای رسم فلوچارتها و شکل‌های لازم از نرم افزار Visio Microsoft استفاده شود. متن مقاله باید صرفاً بالا یا پایین نگاره قرار گیرد و اطراف نگاره نباشد.

بند 12: روابط و عبارات ریاضی

فرمول­ها باید از سربرگ Insert و در قسمت Equation تایپ شده و به صورت وسط چین در متن قرار گیرد.

. برای هر رابطه باید یک شماره در نظر گرفته شود. این شماره را همیشه در داخل پرانتز و به‌صورت راست‌چین قرار دهید. تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضیح داده شوند. اگر قبل از نوشتن رابطه این کار انجام نشده است، باید بلافاصله پس از رابطه این توضیحات بیان شوند. برای اشاره به هر رابطه یا مدل باید به شماره آن اشاره شود و از نوشتن عباراتی مانند «به شرح زیر است» خودداری شود.

اگر تعداد متغیرها برای تعریف در ادامة متن زیاد است، از فهرست علایم در بخش ضمایم استفاده و یا به‌صورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود. درصورتی که یک رابطه ریاضی طولانی بود و در یک سطر جا نشد، می‌توان آن را در دو یا چند سطر نوشت. در این حالت باید سطرهای دوم به بعد با تو رفتگی شروع شوند.

 یک رابطه یا عبارت ریاضی حتماً باید بعد از ارجاع آن در متن ظاهر شود.

بند 13: سپاسگزاری

بخش سپاسگزاری در صورت نیاز به‌صورت کوتاه و در یک بند آماده شود. بخش سپاسگزاری دارای شماره نیست.

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان سپاسگزاری الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

بند 14: ضمایم

بخش ضمایم یک بخش اختیاری است و دارای شماره نیست. موضوعات مرتبط با مقاله که در یکی از گروه‌های زیر قرار گیرند، می‌توانند در بخش ضمایم آورده شوند.

 • اثبات ریاضی فرمول‌ها یا الگوریتم‌ها
 • داده‌ها و اطلاعات مربوط به مطالعه موردی
 • نتایج کار دیگر محققان و داده‌های مربوط به مقایسه آنها
 • سایر موضوعات مرتبط که جزء بخش‌های اصلی مقاله نباشند.

بند 15: یادداشت­ها

قبل از منابع پایان متن، باید تیتر یادداشت­ها قرار بگیرد و جدولی تهیه شود که در آن به ترتیب شماره ­های مشخص شده در متن، معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی در آن نوشته شود. فونت و اندازه محتوای جدول 11 Times New Roman باشد.

بند 16: منابع در پایان مقاله

 

 • منابع فارسی هم باید به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شوند. منابع فارسی به زبان فارسی ذیل تیتر منابع، و منابع فارسی به زبان انگلیسی ذیل تیتر References قرار می­گیرند.
 • منابع باید به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. کلیه منابع انگلیسی، بدون اینکه از نظر فارسی یا انگلیسی بودن مجزا شوند، باید به ترتیب حروف الفبا بیایند.
 • از قرار دادن نقطه، ستاره، دایره، خط تیره و شماره پیش از رفرنس ­ها اجتناب کنید. خطوط دوم به بعد باید تورفتگی داشته باشند.
 • برای انگلیسی کردن منابع فارسی از ترجمه آنها خودداری کنید. در عوض به منبع اصلی مراجعه نموده و نام نویسندگان، عنوان مقاله یا کتاب، و عنوان ناشر را از روی منبع اصلی بنویسید. در آخر با ذکر [In Persian] مشخص می­ شود که این منبع به زبان فارسی بوده است. لازم به ذکر است حتما عبارت In Persian داخل کروشه [] قرار گیرد.
 • منابع فارسی و انگلیسی باید ابتدا به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی نویسنده مرتب شوند. اگر از یک نویسنده چند مقاله وجود دارد به ترتیب زمانی از قدیم به جدید مرتب شود.
 • ابتدا نام خانوادگی و سپس نام نویسنده ذکر می­شود. برای منابع لاتین، نام نویسنده فقط حرف اول آن بیان می‌شود ولی در منابع فارسی نام نویسنده کامل ذکر می­شود.
 • بین اسامی از ویرگول استفاده می­شود و بین نام دو نویسنده آخر از کلمه «و» (یا & در منابع لاتین) استفاده می­شود.
 • اسامی یک تا هفت نویسنده باید کامل بیان شود. در صورتی که تعداد نویسندگان هشت یا بیشتر باشد اسامی شش نویسنده اول نوشته شده و سپس سه نقطه (...) قرار داده می­شود و بعد از آن نام نویسنده آخر آورده می­شود.
 • سال انتشار در داخل پرانتز بعد از نام نویسنده (ها) آورده می­شود.
 • اگر نویسنده­ای بیش از یک اثر در یک سال منتشر کرده باشد، با اضافه کردن حروف کوچک a، b، c و غیره بلافاصله پس از سال از هم متمایز می­شوند. در فهرست منابع به ترتیب عناوین بر اساس حروف الفبا تنظیم می­شوند.
 • در عنوان کتاب و مقاله (لاتین)، اولین حرف از اولین کلمه عنوان اصلی و عنوان فرعی با حروف بزرگ نوشته می­شود. کلمات خاص و مهم در عنوان، نیز با حرف بزرگ آغاز می­شوند.
 • عنوان کتاب و نشریه (از جمله مجلات و روزنامه­ها) ایتالیک شده و تمام کلمات (به جز حروف ربط) با حروف بزرگ شروع می­شوند.
 • برای کتاب باید محل (شهر) و نام انتشارات ذکر شود.
 • برای مجلات ذکر محل انتشار ضروری نیست. به جای آن، دوره، شماره مجله و شماره صفحات مطابق مثال­های زیر باید نوشته شود.
 • در مشخصات پایان نامه باید نام دانشگاه، نام شهر و کشور آورده شود. اگر در نام دانشگاه، نام شهر وجود دارد، آوردن مجدد نام شهر ضروری ندارد.
 • بین بخش­های مختلف یک منبع (نظیر اسامی، سال، عنوان و ...) از نقطه استفاده می­شود. بین اسامی نویسندگان یا مشخصات مجله از کاما استفاده می­شود.
 • خط دوم به بعد منابع، دارای نیم سانتی­متر تورفتگی باشد.

نمونه منبع کتاب:

نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه‌ای که نقش نویسنده را دارد (تاریخ انتشار). عنوان کامل کتاب (ایتالیک). نام خانوادگی، نام مترجمان با قید کلمه ترجمة، نام خانوادگی، نام ویراستار با قید کلمه ویراستة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر: نام ناشر.

کتاب به صورت چاپ شده:

Lumby, J. (2001). Who cares? The changing health care system. Sydney, Australia: Allen & Unwin.

شباهنگ، رضا (1374). مدیریت مالی. جلد دوم، تهران: مرکز پژوهش‌های سازمان حسابرسی.

گجراتی، دامودار (1383). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه دکتر حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب به صورت آنلاین:

Sayre, Rebecca K., Devercelli, A.E., Neuman, M.J. & Wodon, Q. (2015). Investment in early childhood development: Review of the World Bank’s recent experience. DOI: 10.1596/978.1.4648.0403.8

مرادی، فرید، انصاری، مژگان، خردمند، فریبرز و سالاریان، آرمان (1397). مروری بر بهترین تجربیات کاربردی در ابزارها و فنون حل مسأله. DOI: 10.1321/978.1.4328.5603.1

Sayre, R.K., Devercelli, A.E., Neuman, M.J. & Wodon, Q. (2015). Investment in early childhood development: Review of the World Bank’s recent experience. Retrieved from http://www.amazon.com/

مرادی، فرید، انصاری، مژگان، خردمند، فریبرز و سالاریان، آرمان (1397). مروری بر بهترین تجربیات کاربردی در ابزارها و فنون حل مسأله. قابل دسترس در http://www.pstt.ir/index/23432

فصلی از یک کتاب:

McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch (Eds.), Knowledge as value: Illumination through critical prisms (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.

کاظمی، مهدی، احمدی، حامد، احمدی، مهدی و عظیمیان، فاطمه (1396). زیان و هزینه کیفیت. شجاعی، حمید (گردآورنده)، اصول مدیریت کیفیت جامع (صص. 136-122). اصفهان: انتشارات کاوشگران.

 

نمونه منبع پایان‌نامه:

نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک). درجه‌ای که پایان‌نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، شهر.

شیخی، هادی (1389). تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

Raedy, J.S. (1998). A Reconciliation of Stock Market Anomalies. The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. The Pennsylvania State University.

نمونه منبع طرح پژوهشی:

نام خانوادگی، نام، مجری. (تاریخ انتشار). عنوان طرح پژوهشی(ایتالیک). شماره قرارداد پژوهشی، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح.

نمونه منبع مقاله:

 مشایخی، بیتا و محمدآبادی، مهدی (1390). رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(2)، 32-17.

اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر است مانند مثال زیر عمل شود. ابتدا نام خانوادگی و سپس نام محقق آورده شود، برای جدا کردن اسامی از کاما استفاده شود.

نمازی، محمد، زارع حسین آبادی، علی و غفاری، محمدجواد (1391). بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(2)، 18-1.

Dechow, P. (1994.) Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics, 26, 1-34.

Callen, J. L., and D. Segal. (2004). Do accruals drive firm-level stock returns? A Variance decomposition analysis. Journal of Accounting Research, 42(3), 527-560.

 

بند 17: برخی نکات مهم ویرایشی و نگارشی:

 1. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه، علامت سؤال و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله درج شود.
 2. از «ات» جمع عربی استفاده نشود. برای مثال به جای استفاده از واژه «فرضیات» از واژه «فرضیه‌ها» استفاده شود.
 3. در متن مقاله هرجا از اعداد و ارقام استفاده می‌شود و بین آنها علامت ممیز قرار می‌گرفت حتما از علامت ممیز (/) استفاده شود و از علائم کاما یا نقطه استفاده نشود.
 4. در منابع از «؛» استفاده نشود و به جای آن از ویرگول(،) استفاده شود.
 5. بعد از ویرگول از حرف ربط مانند «و» استفاده نشود. در صورت نیاز به حروف ربط، ویرگول حذف شود.
 6. تمامی واژه‌هایی که با «ها» جمع بسته می‌شوند به استثنای « آنها»، جدا نوشته شوند با رعایت استفاده از نیم فاصله. به عنوان مثال به جای واژه «داراییهای» از واژه «دارایی‌های» استفاده شود.
 7. از به کار بردن واژه‌های «تحقیق» یا «تحقیقات» خودداری نموده و از واژه‌های «پژوهش» یا «پژوهش‌ها» استفاده نمایید.
 8. در منابع نیازی به استفاده از گیومه قبل و پس از عنوان مقاله یا کتاب نیست. بعد از شماره منبع در منابع، خط فاصله قرار گیرد نه نقطه. برای مشاهده نمونه مثال به بخش منابع در صفحه قبل مراجعه نمایید.
 9. هیچ کدام از عناوین اصلی یا فرعی مقاله نیازی به شماره‌گذاری ندارد و عبارات « بند 1، بند 2 و ...» که در این الگو در ابتدای هر عنوان به کار رفته است برای راهنمایی نویسندگان در زمانی است که موارد نام برده شده در این الگو رعایت نشده است.
 10. افعال به صورت مجهول یا سوم شخص باشد (مثلاً انجام می­شود)، از افعال اول شخص استفاده نشود (مثلاً انجام می­دهیم).

 

[1]نشانی مکاتباتی نویسنده مسئول: شهر، دانشگاه، دانشکده، گروه.

[2]Style

[3]Italic