ارزیابی نقاط ضعف و راهکارهای بهبود بودجه‌ریزی شرکتی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه ایلام

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

در عصر حاضر دنیای کسب و کار با عدم قطعیت بسیاری مواجه است و این موضوع، ضرورت بودجه‌ریزی در شرکت‌ها را دوچندان کرده است. به گونه‌ای که در چند سال اخیر، تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر این است که به ارزیابی و تفسیر تحقیقات مذکور بپردازد و پاسخی برای این سه پرسش بیابد که در ادبیات علمی «چه نقاط ضعفی برای بودجه‌ریزی در شرکت‌ها عنوان شده است؟ موانع بهبود بودجه‌ریزی در شرکت‌ها کدام است؟ و چه راهکارها یا مدل‌هایی به منظور رفع نقاط ضعف بودجه‌ریزی در شرکت‌ها مطرح شده است؟» به همین منظور، با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات و به کمک پروتکل پریزما، به جستجوی مقالات منتشر شده در این زمینه پرداخته شد و پس از غربالگری آنها بر مبنای معیارهای احراز شرایط، در نهایت 32 مقاله به عنوان مقالات مرتبط با هدف و سوالات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به منظور ارزیابی کیفیت داده‌ها و نتایج تحقیق و دستیابی به معیارهای قابلیت اعتماد ضمن استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر و بکارگیری یک فرایند نظام‌مند در مرور ادبیات، منابع ورودی تحقیق به دو نفر از خبرگان نیز ارائه گردید و علاوه بر آن تلاش شد تا توصیف غنی از فرایند اجرایی تحقیق ارائه شود. در ادامه با تجزیه و تحلیل متن مقالات منتخب، نسبت به استخراج 9 مورد نقطه ضعف، 6 مانع بهبود و 20 راهکار بهبود اقدام گردید و در پایان با در نظر گرفتن خلأ نظری پژوهش‌های موجود، پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating weaknesses and approaches to improve budgeting in companies: A systematic literature review

نویسندگان [English]

  • sohrab osta 1
  • vahid hasanbeigy 2
1 Accounting Department of Ilam University
2 Department of accounting, Management faculty, University of Tehran
چکیده [English]

Todays, business environment is facing a lot of uncertainty, and this increases the importance of budgeting in companies. This is why in recent years; various researches have been conducted in this field. Accordingly, this paper aims to evaluate them and answer to these questions: “what are the budgeting weaknesses in companies? What are the budgeting improvement obstacles in companies? And what are the approaches to improve budgeting in companies?” So, we search journal papers in this field using a systematic literature review and based on PRISMA protocol. After screening papers based on eligibility criteria, 32 papers were finally approved as papers related to the purpose and research questions. For achieving the trustworthiness of data and research findings, while using valid databases and applying a systematic process in literature review, research input sources were present to two experts and in addition an attempt was made to provide a rich description of the research process. Then, by analyzing the selected papers, 9 weaknesses, 6 obstacles and 20 improvement approaches were extracted. finally, considering the theoretical gap of existing researches, suggestions for future researches were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting
  • improve budgeting in companies
  • systematic literature review
  • contingency theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 07 خرداد 1402