مجله پژوهش‌های حسابداری مالی بر اساس ابلاغیه شماره 640/11/3 مورخ 8/4/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – پژوهشی و  دارای شماره استاندارد بین‌المللی 7691-2008 ( نسخه‌ چاپی) و 3405-2322 ( نسخه‌ الکترونیک) از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

زمینه مطالعاتی

مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های ذیل مقاله دریافت می‌کند:

• گزارش‌گری مالی

• رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری

• حسابداری اجتماعی

• استانداردهای حسابداری مالی

• بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری

• پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی

• اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری

 

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

هزینه چاپ مقاله در نشریه

 در زمان پذیرش مبلغ هزینه اولیه 120000 تومان و هزینه انتشار 270000 تومان دریافت خواهد شد.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب مقالات علمی

 فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی از نرم‌افزار مشابهت یاب سمیم نور,  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.