مجله پژوهش‌های حسابداری مالی بر اساس ابلاغیه شماره 640/11/3 مورخ 8/4/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – پژوهشی و  دارای شماره استاندارد بین‌المللی 7691-2008 ( نسخه‌ چاپی) و 3405-2322 ( نسخه‌ الکترونیک) از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های ذیل مقاله دریافت می‌کند:

• گزارش‌گری مالی

• رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری

• حسابداری اجتماعی

• استانداردهای حسابداری مالی

• بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری

• پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی

• اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری