آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1834
تعداد پذیرش 335
تعداد عدم پذیرش 1437

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 566884
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 413421
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 936 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 812 روز
درصد پذیرش 18 %