آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 244
تعداد پذیرش 29
تعداد عدم پذیرش 187

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 22
تعداد مشاهده مقاله 10367
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3509
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 172 روز
درصد پذیرش 12 %