اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 128
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 84

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 9
تعداد مشاهده مقاله 367
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 145
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 184 روز
درصد پذیرش 13 %