آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 289
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 223

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 60186
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29663
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 9 %